OFERTA BADAŃ

Nasze Centrum zajmuje się diagnostyką mikrobiologiczną.

DIAGNOSTYKA MIKROBIOLOGICZNA – jest nauką zajmującą się badaniem próbek klinicznych pobranych od pacjentów podejrzanych o zakażenie. Końcowym efektem cyklu diagnostycznego jest wynik badania mikrobiologicznego, który powinien służyć lekarzowi jako pomoc w ustaleniu ostatecznego rozpoznania choroby i w podjęciu decyzji o podaniu leku przeciwdrobnoustrojowego. Wyizolowany drobnoustrój, czynnik etiologiczny może być wykorzystany do celów leczniczych.

Cykl diagnostyczny zaczyna się wtedy, gdy klinicysta analizuje: wywiad z pacjentem, wygląd zmiany, pisze skierowanie i / lub pobiera materiał od pacjenta, a kończy się wraz z otrzymaniem przez lekarza wyniku badania laboratoryjnego i zawartych w nich informacji.

Centrum Badań Mikrobiologicznych prowadzi badania z zakresu:

DIAGNOSTYKA ZAKAŻEŃ DRÓG ODDECHOWYCH

.

Skóra

DIAGNOSTYKA ZAKAŻEŃ SKÓRY, RAN, I ZAKAŻEŃ O INNYM UMIEJSCOWIENIU W TYM ZAKAŻEŃ GRZYBICZYCH

Toaleta

MIKROBIOLOGIA MOCZU

.
.

DIAGNOSTYKA ZAKAŻEŃ ŻEŃSKICH NARZĄDÓW RODNYCH

Mężczyzna

DIAGNOSTYKA ZAKAŻEŃ MĘSKICH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH

POZOSTAŁE BADANIA
.

Cytologia

CYTOLOGIA GINEKOLOGICZNA

Maseczka

SZYBKIE TESTY ANTYGENOWE

Fiolka

AUTOSZCZEPIONKI