O NAS

Historia

 W 1995 roku dr Andrzej Kasprowicz powołał do życia spółkę o nazwie  Centrum Badań Mikrobiologicznych i Autoszczepionek im. Jana Bobra w Krakowie (CBMiA), której przedmiotem działalności jest prowadzenie badań mikrobiologicznych. Od samego początku funkcjonujemy pod tym samym adresem tj. w budynku Polskiej Akademii Umiejętności na ul.Sławkowskiej 17 w Krakowie. Nasza firma została wpisana do ewidencji laboratoriów prowadzonej przez Krajową Radę Diagnostów Laboratoryjnych pod numerem 0323.

Centrum prowadzi badania w zakresie mikrobiologii klinicznej oraz farmaceutycznej. Nasza firma od wielu lat aktywnie współpracuje z krakowskimi uczelniami i Polskim Towarzystwem Mikrobiologów (PTM), a dr Anna Białecka jest przewodniczącym krakowskiego oddziału terenowego PTM. Współpracują z nami najlepsze gabinety medyczne, które doceniają naszą solidność i wysoką jakość wykonywanych przez nas badań.

Przedmiot działalności

Nasza 30 letnia działalność pozwoliła nam oferować wysokiej jakości usługi w zakresie:
– diagnostyka mikrobiologiczna materiałów klinicznych
– badanie czystości mikrobiologicznej preparatów farmaceutycznych oraz badanie czystości mikrobiologicznej przestrzeni pracy
– produkcja autoszczepionek
– prace naukowo-badawcze
Na pierwszym miejscu stawiamy wysoką jakość oferowanych badań. Wiarygodność naszego laboratorium potwierdzają liczne certyfikaty.

DyplomMLD

Zróżnicowana diagnostyka

Badania mikrobiologiczne prowadzone w naszym laboratorium zróżnicowane są pod względem rodzaju analizowanego materiału i mogą obejmować: bakterie tlenowe, bakterie beztlenowe, grzyby drożdżopodobne, dermatofity i wirusy.

Źródła materiałów do badań

W Centrum Badań Mikrobiologicznych wykonywane są analizy mikrobiologiczne materiałów klinicznych pochodzących z: dróg oddechowych, dróg moczowo-płciowych, zmian skórnych (ropnie, czyraki, trądzik itp.), ran pooperacyjnych i inne.

Materiały do badań pobierany jest na miejscu, w naszej siedzibie. Może być również pobrany przez lekarza i dostarczony do nas na specjalnym podłożu transportowym.

Tradycja i nowoczesność

 W zależności od poszukiwanego drobnoustroju (czynnika etiologicznego), diagnostyka prowadzona jest metodą klasyczną (posiew na podłoże, hodowla, izolacja i identyfikacja) lub z zastosowaniem komercyjnych testów wzrostowo-hodowlanych, serologicznych, biochemicznych oraz sond genetycznych. Dla wyizolowanych patogenów wykonywane są oznaczenia lekowrażliwości metodą dyfuzyjno – krążkową zgodnie z zaleceniami EUCAST lub z zastosowaniem E-testów.
 Równolegle z wykonywanymi analizami prowadzona jest ciągła kontrola parametrów wykonywanych badań, stosowanych metod i procedur diagnostycznych, ze szczególnym uwzględnieniem technik oznaczania lekowrażliwości. Pracownia posiada własną kolekcję szczepów wzorcowych i systematycznie poddaje się kontroli jakości wykonywanych badań przez Krajowy Ośrodek Referencyjny ds. Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej.

Kontynuujemy dzieło naszego patrona

 Patron naszego Centrum – dr Jan Bóbr ukończył studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Krakowie. Od 1950 roku pracował w Zakładzie Mikrobiologii Lekarskiej w Krakowie. Prowadził pionierskie badania z dziedziny zakażeń szpitalnych, które zostały podsumowane w rozprawie habilitacyjnej i wydane pośmiertnie, ponieważ zginął tragicznie 2 kwietnia 1969 roku w katastrofie samolotowej. Jego badania położyły podwaliny pod nowoczesne zasady zwalczania zakażeń szpitalnych w Polsce. Przez ostatnie trzy lata życia prowadził na szeroką skalę zakrojone badania nad mechanizmem nosicielstwa gronkowców. Był świetnym organizatorem badań, utworzył wspaniały zespół badaczy.
 Członkowie tego zespołu, jego uczniowie, choć w różnych placówkach naukowych, kontynuują jego dzieło do dziś. Ci, co go znali, podziwiali jego skromność i inteligencję, kulturę i wiedzę daleko sięgającą poza wąską specjalność.
 Był człowiekiem jakiego rzadko się spotyka, a na pewno nigdy nie zapomina. Dlatego wybraliśmy go na naszego patrona.