KONTAKT

Centrum Badań Mikrobiologicznych i Autoszczepionek imienia dr. Jana Bobra spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 

Adres: ul. Sławkowska 17 (budynek PAU, parter, II oficyna)
31-016 Kraków
Wejście również od ulicy Św. Jana 22

Pobieranie materiałów:
poniedziałek, środa, piątek –  8:00 – 18:00
wtorek, czwartek                  –  8:00 – 13:00

UWAGA! Nie prowadzimy rejestracji telefonicznej, o kolejności przyjęcia do badania decyduje kolejność zgłoszenia się do Centrum oraz pobrania numeru z kolejkomatu.

 

Kontakt telefoniczny w godzinach 10:00 – 18:00
tel. 12 432 02 50 lub 12 421 78 36

Dane firmowe:
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VI Wydział Gospodarczy
KRS: 0000115067, Wysokość kapitału zakładowego 50002 zł
NIP: 676-101-94-47
Regon: 350821071

Numer konta bankowego: Bank Pekao SA 33 1240 4533 1111 0000 5432 9735