AUTOSZCZEPIONKI

1

LEKARZ

1. Analiza wyników badań mikrobiologicznych pacjenta w kontekście stanu klinicznego, wskazanie bakteryjnego czynnika zakażenia np.

Czyraczność – Staphylococcus aureus
Zakażenia układu moczowego- Escherichia coli

2. Wystawienie SKIEROWANIA (.pdf) na wykonanie autoszczepionki z zaznaczeniem jej formy.
3. Ewentualne pobranie materiału lub przygotowanie pacjenta do prawidłowego pobrania materiału.

2

PACJENT

1. Zaznajomienie się z procedurą pobrania materiału do badania mikrobiologicznego (link przygotowanie do badania wg miejsca pobrania).
2. Dostarczenie pobranego materiału lub zgłoszenie się na pobranie materiału (inf. o godz. pobrania) wraz ze skierowaniem i kserokopią wcześniejszych wyników badań mikrobiologicznych, dokumentujących obecność bakteryjnego czynnnika etiologicznego.

3

CBM

1. Gabinet zabiegowy – pobranie materiału (link przygotowanie do badania wg miejsca pobrania)
2. Sekretariat – opłata za badanie, informacja o formie i terminie odbioru wyniku, informacja odnośnie formy odbioru autoszczepionki (osobiście lub firmą kurierską POLTRAF w warunkach kontrolowanych), informacja o formie i terminie płatności za autoszczepionkę.
3. Opracowanie mikrobiologiczne materiału, identyfikacja czynnika etiologicznego.
4. Informacja o terminie wykonania autoszczepionki i płatnościach udostępniona zostanie na wyniku badania (link odbiór wyników).
5. Wykonanie autoszczepionki w formie doustnej lub w formie zastrzyków (czas wykonania ok.40 dni) kontrola jałowości i kontrola toksyczności.
6. Odbiór lub wysyłka autoszczepionki.

1

LEKARZ

1. Konsultacja z lekarzem prowadzącym.

O autoszczepionce

Autoszczepionka (szczepionka z własnych bakterii) zawiera w swoim składzie wyłącznie bakteryjny czynnik etiologiczny wyizolowany ze zmian chorobowych pacjenta w konkretnym przypadku klinicznym. Bakterie, po inaktywacji (zabiciu), podane są doustnie w formie lizatów bakteryjnych lub domięśniowo w formie roztworu do wstrzykiwań temu samemu pacjentowi od którego pochodziły.

Autoszczepionka jest wykonywana wyłącznie na zlecenie lekarza, w formie zleconej przez lekarza. W przypadkach kiedy zakażenie bakteryjne jest przewlekłe lub nawracające a czynnikiem etiologicznym we wszystkich uzyskanych wynikach badań jest ten sam drobnoustrój.

Autoszczepionka aktywuje miejscową i systemową odpowiedź immunologiczną komórkową i humoralną. Odpowiedź ta skierowana jest przeciw bakteriom wywołującym zakażenie u danego pacjenta (patrz wynik badania mikrobiologicznego) nie zaburzając prawidłowego mikrobiomu błon śluzowych.

Z dotychczasowych danych wnika, że autoszczepionkę można zastosować wtedy, gdy lekarz wyczerpie wszystkie inne metody terapeutyczne, a zakażenie ma charakter nawracający. Należy pamiętać, że leczenie autoszczepionką ma charakter pomocniczy, wymaga jednoczesnego stosowania wszystkich podstawowych leczniczych procedur medycznych, np. antybiotykoterapii celowanej. Leczenie autoszczepionką powinno być prowadzone wyłącznie przez lekarza i tylko lekarz może podjąć decyzję o skierowaniu chorego do wykonania autoszczepionki, przejmując nadzór nad przebiegiem leczenia.

Autoszczepionkę (jej skład) przygotowuje się na podstawie analizy mikrobiologicznej danego materiału. Rozpoczyna się od wyizolowania czystej hodowli bakteryjnej (od chorego) i identyfikacji szczepu do rodzaju, gatunku. Równocześnie wykonuje się oznaczenie wrażliwości bakterii na antybiotyki (antybiogram), które stanowi podstawę antybiotykoterapii celowanej.

Proces wykonania autoszczepionka i badanie jałowości i toksyczności są przeprowadzane w pełnej zgodności z wymaganiami Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP).

Czas oczekiwania na autoszczepionkę wynosi ok. 40 dni.

O skuteczności autoszczepionki decyduje szereg czynników, jak skład autoszczepionki (odpowiednia diagnostyka mikrobiologiczna), forma podania, czasookres podawania, leczenie podstawowe (odpowiednio dobrany antybiotyk).

Jedynie ścisła współpraca lekarza klinicysty ze specjalistą mikrobiologiem może prowadzić do ustalenia faktycznego czynnika etiologicznego zakażenia, a więc składu przyszłej szczepionki. Prawidłowe jej wykonanie i podawanie, daje szanse skutecznego leczenia.

Autoszczepionka w formie doustnej
.

Autoszczepionka w formie zastrzyków

W przypadku dodatkowych pytań:

dr Anna Białecka

Telefon: +48 601 380 484

godz. 17.30-18.00