Kontakt

 

Centrum Badań Mikrobiologicznych i Autoszczepionek imienia dr Jana Bobra Sp. z o.o.
Zakład Opieki Zdrowotnej

Adres:

Wejście do laboratorium znajduje się od ulicy Św. Jana 22 

ul. Sławkowska 17 (budynek PAU, parter, II oficyna)

wejście również od ulicy Św. Jana 22
31-016 Kraków

Dane firmowe:

Centrum Badań Mikrobiologicznych i Autoszczepionek imienia dr Jana Bobra sp. z o.o.

ul. Sławkowska 17

31-016 Kraków

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VI Wydział Gospodarczy

KRS: 0000115067, Wysokość kapitału zakładowego 50002 zł

NIP: 676-101-94-47

Regon: 350821071

 

Kontakt telefoniczny w godzinach 8:00 - 18:00

tel. 12 432 02 50, 12 421 78 36
fax 12 422 77 14

Nie prowadzimy rejestracji telefonicznej, o kolejności przyjęcia do badania decyduje kolejność zgłoszenia się do Centrum.

Adres mailowy:

biuro@cbm.com.pl

Przyjmowanie Pacjentów do badań:


Pobieranie materiałów:
poniedziałek, środa, piątek w godzinach od 8:00 - 18:00;

wtorek, czwartek 8:00 - 13:00

Wydawanie wyników:

od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 - 18:00

Numer konta bankowego:

Bank Pekao SA nr konta: 33 1240 4533 1111 0000 5432 9735