KRĄŻKI DIAGNOSTYCZNE

Oferta krążków diagnostycznych

Bibułkowe krążki diagnostyczne mają zastosowanie w diagnostyce mikrobiologicznej do wykrywania i różnicowania wybranych drobnoustrojów.


Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych dokonał w dniu 26.01.2006 wpisu bibułowych krążków diagnostycznych do Rejestru wyrobów medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu i do używania. Poniżej przedstawiamy listę dostępnych krążków diagnostycznych

Krążki diagnostyczne Sp

Krążki bibułowe o średnicy 9 mm nasycone bacytracyną (a’ 0,04j bacytracyny w krążku) do identyfikacji Streptococcus pyogenes.

Nr katalogowy CBMSP-1

.

Krążki diagnostyczne Op

Krążki bibułowe o średnicy 6 mm nasycone chlorowodorkiem etylohydrokupreiny (a’ 6 µg chlorowodorku etylohydrokupreiny w krążku), do różnicowania szczepów Streptococcus pneumoniae.

Nr katalogowy CBMOP-2

Krążki diagnostyczne EF

Krążki bibułowe o średnicy 9 mm nasycone chlorkiem sodu i chlorkiem 2,3,5 trójfenylotetrazoliny, do różnicowania szczepów Enterococcus faecalis i Enterococcus faecium.

Nr katalogowy CBMEF-3

Krążki diagnostyczne F

KKrążki bibułowe o średnicy 9 mm nasycone furazolidonem (a’ 50 µg furazolidonu w krążku), do różnicowania bakterii z rodzaju Staphylococcus od bakterii z rodzaju Micrococcus.

Nr katalogowy CBMF-4

Krążki diagnostyczne N

Krążki bibułowe o średnicy 9 mm nasycone nowobiocyną (a’ 2 µg nowobiocyny w krążku), do identyfikacji Staphylococcus saprophyticus.

Nr katalogowy CBMN-5
.
.

Krążki diagnostyczne BC

Krążki bibułowe o średnicy 9 mm wysycone glukozą i błękitem bromotymolowym do różnicowania bakterii z rodzaju Moraxella od bakterii z rodzaju Neisseria.

Nr katalogowy CBMBC-6
.

Krążki diagnostyczne GV

Krążki bibułowe o średnicy 9 mm nasycone bacytracyną (a’ 0,2j bacytracyny w krążku) do identyfikacji Gardnerella vaginalis.

Nr katalogowy CBMGV-7

.

Jałowe krążki bibułowe O

Jałowe krążki bibułowe o średnicy 9 mm do określania w moczu i innych płynach ustrojowych obecności czynnika hamującego wzrost bakterii Gram – dodatnich i/lub Gram – ujemnych.

Nr katalogowy CBMO-8

Krążki diagnostyczne BVX

Krążki bibułowe o średnicy 9 mm wysycone bacytracyną B (a’ 5j bacytracyny w krążku), czynnikiem V, czynnikiem X do wykrywania i izolacji pałeczek z rodzaju Haemophilus.

Nr katalogowy CBMBVX-9.
..

Krążki diagnostyczne BX

Krążki diagnostyczne o średnicy 9 mm nasycone.
BX – czynnikiem X + bacytracyna B (a’ 2j bacytracyny w krążku)

Nr katalogowy CBMBX-10

Krążki diagnostyczne BV

Krążki diagnostyczne o średnicy 9 mm nasycone.
BV – czynnikiem V + bacytracyna B (a’ 2j bacytracyny w krążku)

Nr katalogowy CBMBV-11

Zasady realizacji zamówień

1

Dane zamawiającego

Prosimy o podanie dokładnego adresu odbiorcy, dokładnej nazwy i adresu płatnika
  oraz zgodę na wysyłkę faktur drogą elektroniczną.

2

Rodzaj i ilość zamawianych krążków

Proszę podać dokładną nazwę i symbol zamawianego produktu oraz liczbę opakowań.

3

Zamówienia długoterminowe

W przypadku zamówień długoterminowych prosimy o podanie terminu realizacji poszczególnych etapów.

4

Wysyłka zamówień

Zamówienia prosimy kierować na adres mailowy:

5

Termin realizacji

Zamówienia bieżące realizowane są po
ok.1-4 dni od chwili wpłynięcia zamówienia

6

Pytania i uwagi

Pozostajemy do Państwa dyspozycji również po realizacji zamówienia.
Wszelkie pytania mogą Państwo kierować
pod nr telefonu 12 432 02 50
lub na adres: