MIKROBIOLOGIA MOCZU

Informacje ogólne

Ze względu na specyfikę, budowę i fizjologię narządów płciowych, pewne rejony w stanie fizjologicznym są jałowe (pozbawione drobnoustrojów), a pewne są zasiedlane przez obfitą florę pochodzącą z okolic odbytu (przewód pokarmowy), ze skóry lub od partnerki/partnera. Mocz i pęcherz moczowy są jałowe (pozbawione drobnoustrojów), natomiast cewka moczowa kolonizowana jest najczęściej przez bakterie pochodzące z okolic odbytu.

Do zakażenia regionów jałowych (pęcherz moczowy) dojść może drogą wstępującą przez florę kolonizującą cewkę moczową. Wiarygodność wyniku badania mikrobiologicznego moczu (materiału pochodzącego z rejonu jałowego, ale przechodzącego przez cewkę czyli rejon skolonizowany florą własną lub pochodzącą od partnerki/partnera), zależy od czynności poprzedzających oddanie moczu.

Rodzaje badań mikrobiologicznych moczu

O badaniu:
Badanie mikrobiologiczne moczu kobiety……. Więcej informacji o badaniu …..

O badaniu:
Badanie mikrobiologiczne moczu mężczyzny ……. Więcej informacji o badaniu …

O badaniu:
Badanie mikrobiologiczne moczu dzieci…… Więcej o badaniu i zalecaniach dla pacjenta …

Informacje dodatkowe

Aby wynik badania był wiarygodny, a wykryty czynnik był właściwy, należy zastosować się do procedur podanych poniżej. Informacje na ten temat znajdą Państwo klikając w powyższe nazwy badań.