Badanie mikrobiologiczne moczu mężczyzn

O badaniu

Badanie mikrobiologiczne moczu wykonywane jest w przypadku zakażenia układu moczowego, odmiedniczkowego zapalenia nerek, zapalenia pęcherza moczowego, gdy w badaniu ogólnym moczu zostały stwierdzone leukocyty (> 5 w p. w.)  lub jako kontrola po leczeniu.

Badanie mikrobiologiczne moczu 45zł

Przygotowanie do badania

Zalecenia dla pacjenta:

– ze skierowaniem (winno ono zawierać rozpoznanie kliniczne oraz wskazanie jak pobrać materiał)
– w początkowej fazie choroby
– bez stosowania antybiotyków
– po przeprowadzeniu prawidłowych zabiegów higienicznych
– dokładnie umyć ręce wodą z mydłem, wysuszyć jednorazowym ręcznikiem
– dokładnie umyć mydłem prącie po ściągnięciu napletka i odsłonięciu rowka zażołędnego spłukać dokładnie prysznicem całą odsłoniętą powierzchnię i osuszyć jałowym gazikiem
– przy ściągniętym napletku oddać poranny mocz: część pierwszą do ustępu, a następnie nie przerywając strumienia oddać 3-5 ml (środkowy strumień) do jałowego pojemnika
– pojemnik zamknąć nie dotykając wewnętrznej strony nakrętki lub pojemnika
– dostarczyć do laboratorium do 2 godzin

Więcej o badaniu

Ze względu na specyfikę, budowę i fizjologię narządów płciowych, pewne rejony w stanie fizjologicznym są jałowe (pozbawione drobnoustrojów), a pewne są zasiedlane przez obfitą florę pochodzącą z okolic odbytu (przewód pokarmowy), ze skóry lub od partnerki/partnera. Mocz i pęcherz moczowy są jałowe (pozbawione drobnoustrojów), natomiast cewka moczowa kolonizowana jest najczęściej przez bakterie pochodzące z okolic odbytu.

Do zakażenia regionów jałowych (pęcherz moczowy) dojść może drogą wstępującą przez florę kolonizującą cewkę moczową. Wiarygodność wyniku badania mikrobiologicznego moczu (materiału pochodzącego z rejonu jałowego, ale przechodzącego przez cewkę czyli rejon skolonizowany florą własną lub pochodzącą od partnerki/partnera), zależy od czynności poprzedzających oddanie moczu.

Wynik badania

Na wynik badania czeka się do 48 godzin.

Informacje dodatkowe