Identyfikacje MALDI-TOF

IDENTYFIKACJA BAKTERII I GRZYBÓW
PRZY UŻYCIU SPEKTROMETRU MAS TYPU MALDI-TOF

Centrum Badań Mikrobiologicznych wykonuje szybką identyfikację bakterii i grzybów techniką spektrometrii mas typu MALDI-TOF z użyciem desorpcji/jonizacji laserowej, wspomaganej matrycą z analizatorem czasu przelotu, przy użyciu spektrometru masowego typu MALDI-TOF firmy Bruker.

 • Baza danych IVD (In vitro Diagnostics) pozwala na identyfikację ponad 5 000 gatunków bakterii i grzybów.
 • Identyfikacje wykonywane są przez doświadczonych Mikrobiologów klinicznych i farmaceutycznych.
 • Raport z badania autoryzowany jest przez Diagnostę Laboratoryjnego / Osobę Wykwalifikowaną.
 • Identyfikacje wykonywane są na sprzęcie i odczynnikach w systemie IVD.

ETAPY ZLECENIA IDENTYFIKACJI MALDI-TOF do CBM

 1. Formularz zlecenia.
  Pobranie i wypełnienie formularza zlecenia przez Klienta.
  Formularz można pobrać tutaj.
 2. Przygotowanie hodowli.
  Czysta hodowla,  najlepiej nieprzekraczająca 48 h (ale umożliwiająca pełny wzrost bakterii/grzybów) na dowolnej pożywce.
  Hodowla przechowywana w temperaturze cieplarki/pokojowej, ale nie w lodówce!
 3. Transport hodowli do laboratorium.
  Hodowle dobrze zabezpieczyć przed uszkodzeniem w transporcie i dostarczyć kurierem lub osobiście na adres:
  Centrum Badań Mikrobiologicznych im. Jana Bobra w Krakowie
   ul. Sławkowska 17
  Kraków 31-016
 4. Odbiór wyników.
  Raport zostanie wysłany na wskazanego w zleceniu maila.

CENNIK IDENTYFIKACJI MALDI-TOF

– 40 zł netto za 1-20 identyfikacji
– 35 zł netto za 20-50 identyfikacji
– 30 zł netto 50 – 100 identyfikacji

Kontakt merytoryczny w sprawie identyfikacji MALDI:

Tel.: 537 286 263 od poniedziałku do piątku w godzinach 8 – 15.