MĘSKIE NARZĄDY PŁCIOWE


Badanie mikrobiologiczne męskich narządów płciowych

Informacje ogólne

Ze względu na specyfikę budowy i fizjologię męskich narządów płciowych, pewne regiony w stanie fizjologicznym są jałowe (bez drobnoustrojów),
a pewne są kolonizowane przez obfitą j zmienną florę pochodzącą z okolic odbytu (przewód pokarmowy), ze skóry lub od partnerki.

REGIONY JAŁOWE – jądra, najądrze, nasieniowód (nasienie), gruczoł krokowy, prostata (wydzielina gruczołu krokowego), pęcherz moczowy (mocz)
w wyjątkowych okolicznościach mogą być kolonizowane (zakażone) drogą wstępującą w momencie zassania (cofania się wydzielin) np. po stosunku.
Do zakażenia dojść zatem może florą własną pochodzącą z regionów skolonizowanych (cewki moczowej, spod napletka, z rowka zażołędnego) lub flory
z zewnątrz od partnerki w czasie stosunku płciowego.

 

Wiarygodność wyniku badania mikrobiologicznego szczególnie nasienia, wydzieliny gruczołu krokowego, moczu –
materiałów pochodzących z regionów jałowych, a przechodzących przez regiony niejałowe: (Ryc. 2.), skolonizowane różną florą własną lub od partnerki, zależy od czynności poprzedzających ich pobranie (procedury przedlaboratoryjne).

Procedury w prosty zrozumiały sposób nakazują takie postępowanie (czynności w odpowiedniej kolejności), aby uzyskać powtarzalny i wiarygodny wynik adekwatny do objawów klinicznych w danym przypadku. Znając budowę i fizjologię męskich narządów płciowych i regiony tzw. jałowe a także regiony zasiedlane przez bakterie, okoliczności i źródła
zakażenia jak i procedury badań mikrobiologicznych, pacjent powinien być świadomy i wiedzieć że: KLUCZEM DO ZAPOBIEGANIA JAK I LECZENIA STANÓW ZAPALNYCH I NOSICIELSTWA JEST PRAWIDŁOWA HIGIENA.

Należy zatem 2 razy dziennie wykonać następujące czynności higieniczne: odciągnąć napletek, aby odsłonić wewnętrzną część napletka i rowek zażołędny, umyć łagodnym mydłem, spłukać obficie wodą z prysznica i
osuszyć gazikiem.

Mikrobiologiczne badanie męskich narządów płciowych - bakteryjne

O badaniu:
Wymaz z cewki moczowej stosowany jest przy zapalenie cewki moczowej, wyciekach, kontrolnie po leczeniu, podejrzeniu zakażenia. Więc informacji o badaniu …..

O badaniu:
W przypadku wymazu z gruczołu krokowego stosowany jest w zapaleniu gruczołu krokowego. Materiał pobrany jest przez lekarza. Szczegółowe informacje o badaniu …..

O badaniu:
Badanie nasienia stosowane bywa w potwierdzenie zapalenia najądrza. Więcej informacji o badaniu …..

Wymaz ze zmian na napletku stosowany jest zazwyczaj przy widocznych zmianach zapalnych. Szczegółowe informacje o badaniu …

Badanie moczu stosowane bywa w zakażeniach układu moczowego, zapaleniu pęcherza moczowego. Często stosowane jest również przy odmiedniczkowym zapaleniu nerek, kontrolnie po leczeniu i w przypadku stwierdzenia w badaniu ogólnym moczu podwyższonych leukocytów – więcej …

Chlamydia trachomatis – szczegóły – więcej …

Mycoplasma hominis i Ureaplasma spp. – więcej …

Mycoplasma hominis i Ureaplasma spp. – antybiogram – więcej …

Mycoplasma hominis, U. parvum, U. urealyticum – więcej …

Mycoplasma genitalium – więcej …

Neisseria gonorrhoeae (GNC) – antybiogram – więcej …

Neisseria gonorrhoeae (GNC) – więcej …

Candida spp. – hodowla, identyfikacja, antymykogram – więcej …

Trichomonas vaginalis (TV) – więcej …

Trichomonas vaginalis – więcej …

Mikrobiologiczne badanie męskich narządów płciowych - wirusowe

O badaniu:
Na wykrywanie zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV (human papillomavirus) polega na wykrywanie DNA 14 wysokoonkogennych typów HPV z opcją genotypowania w kierunku HPV typ 16, typ 18 lub 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68. Możliwy jest również zakup opcji wykrywanie DNA typów HPV 6 i 11. Więcej o badaniu …

O badaniu:
Wykrywanie zakażeń wirusem opryszczki HSV (herpes simplex virus)  – HSV 1, HSV 2 (typowanie HSV typ 1 i 2) – więcej …..

Informacje dodatkowe

Aby wynik badania był wiarygodny, a wykryty czynnik był właściwy, należy zastosować się do procedur podanych poniżej. Informacje na ten temat znajdą Państwo klikając w powyższe nazwy badań.