Wymaz z cewki męskiej

O badaniu

Wymaz z cewki moczowej wykonywany jest w przypadku w stanach zapalnych, wycieku z cewki lub w kontroli po leczeniu. Badanie podstawowe wymazu z cewki składa się z badania bakteriologicznego, mykologicznego oraz w kierunku Trichomonas Vaginalis z określeniem lekowrażliwości.

Badanie podstawowe wymazu z cewki moczowej 90zł

Przygotowanie do badania

Zalecenia dla pacjenta:

– ze skierowaniem (winno ono zawierać rozpoznanie kliniczne oraz wskazanie jak pobrać materiał)
– w początkowej fazie choroby
– stosowania antybiotyków
– bez oddawania moczu przed badaniem – minimum 2h

Więcej o badaniu

Ze względu na specyfikę budowy i fizjologię męskich narządów płciowych, pewne regiony w stanie fizjologicznym są jałowe (bez drobnoustrojów),
a pewne są kolonizowane przez obfitą j zmienną florę pochodzącą z okolic odbytu (przewód pokarmowy), ze skóry lub od partnerki.

REGIONY JAŁOWE – jądra, najądrze, nasieniowód (nasienie), gruczoł krokowy, prostata (wydzielina gruczołu krokowego), pęcherz moczowy (mocz)
w wyjątkowych okolicznościach mogą być kolonizowane (zakażone) drogą wstępującą w momencie zassania (cofania się wydzielin) np. po stosunku.
Do zakażenia dojść zatem może florą własną pochodzącą z regionów skolonizowanych (cewki moczowej, spod napletka, z rowka zażołędnego) lub flory
z zewnątrz od partnerki w czasie stosunku płciowego.

 

Wiarygodność wyniku badania mikrobiologicznego szczególnie nasienia, wydzieliny gruczołu krokowego, moczu –
materiałów pochodzących z regionów jałowych, a przechodzących przez regiony niejałowe: (Ryc. 2.), skolonizowane różną florą własną lub od partnerki, zależy od czynności poprzedzających ich pobranie (procedury przedlaboratoryjne).

Procedury w prosty zrozumiały sposób nakazują takie postępowanie (czynności w odpowiedniej kolejności), aby uzyskać powtarzalny i wiarygodny wynik adekwatny do objawów klinicznych w danym przypadku. Znając budowę i fizjologię męskich narządów płciowych i regiony tzw. jałowe a także regiony zasiedlane przez bakterie, okoliczności i źródła
zakażenia jak i procedury badań mikrobiologicznych, pacjent powinien być świadomy i wiedzieć że: KLUCZEM DO ZAPOBIEGANIA JAK I LECZENIA STANÓW ZAPALNYCH I NOSICIELSTWA JEST PRAWIDŁOWA HIGIENA.

Należy zatem 2 razy dziennie wykonać następujące czynności higieniczne: odciągnąć napletek, aby odsłonić wewnętrzną część napletka i rowek zażołędny, umyć łagodnym mydłem, spłukać obficie wodą z prysznica i
osuszyć gazikiem.

 

Wynik badania

Na wynik badania czeka się do 5 dni.

Informacje dodatkowe

Oprócz badań podstawowych z materiału pobranego z tego właśnie miejsca można wykonać badanie w kierunku: Chlamydia trachomatis, mycoplasma hominis, ureaplasma spp., ureaplasma parvym, ureaplasma urealyticum, mycoplasma genitalium oraz Neisseria gonorrhoeae.