PROCEDURA 7B.

DROGI MOCZOWO-PŁCIOWE MĘSKIE

pobierz stronę jako PDF

Procedura przedlabolatoryjna dla pacjenta dotycząca przygotowania się do badania
mikrobiologicznego przed pobraniem ze zmian chorobowych:

 

WYMAZ Z CEWKI WYDZIELINA GRUCZOŁU KROKOWEGO
NASIENIE WYMAZ ZE ZMIAN NA NAPLETKU
MOCZ

 

Ze względu na specyfikę budowy i fizjologię męskich narządów płciowych, pewne regiony w stanie fizjologicznym są jałowe (bez drobnoustrojów),
a pewne są kolonizowane przez obfitą j zmienną florę pochodzącą z okolic odbytu (przewód pokarmowy), ze skóry lub od partnerki.

 

Stan fizjologiczny – regiony wolne od bakterii i skolonizowane przez bakterie – ryc. 1 i 2

 

NASIENIE JAŁOWE (pozbawione drobnoustrojów)
WYDZIELINA GRUCZOŁU KROKOWEGO JAŁOWA (pozbawiona drobnoustrojów)
MOCZ JAŁOWY (pozbawiony drobnoustrojów)
CEWKA
(bez oddawania moczu min. 2h)
KOLONIZACJA ZMIENNA, SKĄPA FLORA pochodząca z okolic odbytu (z przewodu pokarmowego), ze skóry od partnera: Staphylococcus epidermidis, Enterococcus faecalis, pałeczki Gram – ujemne i inne
NAPLETEK
(po ściągnięciu napletka
z żołędzi prącia)
KOLONIZACJA ZMIENNA, OBFITA FLORA pochodząca z okolic odbytu (z przewodu pokarmowego), ze skóry od partnera: Staphylococcus epidermidis, Enterococcus faecalis, pałeczki Gram – ujemne i inne
ROWEK ZAŻOŁĘDNY
(po ściągnięciu napletka
i odsłonięciu żołędzi)
KOLONIZACJA ZMIENNA, OBFITA FLORA pochodząca z okolic odbytu (z przewodu pokarmowego), ze skóry od partnera: Staphylococcus epidermidis, Enterococcus faecalis, pałeczki Gram – ujemne i inne

 

REGIONY JAŁOWE – jądra, najądrze, nasieniowód (nasienie), gruczoł krokowy, prostata (wydzielina gruczołu krokowego), pęcherz moczowy (mocz)
w wyjątkowych okolicznościach mogą być kolonizowane (zakażone) drogą wstępującą w momencie zassania (cofania się wydzielin) np. po stosunku.
Do zakażenia dojść zatem może florą własną pochodzącą z regionów skolonizowanych (cewki moczowej, spod napletka, z rowka zażołędnego) lub flory
z zewnątrz od partnerki w czasie stosunku płciowego.

Wiarygodność wyniku badania mikrobiologicznego szczególnie nasienia, wydzieliny gruczołu krokowego, moczu – materiałów pochodzących z regionów jałowych, a przechodzących przez regiony niejałowe: (Ryc. 2.), skolonizowane różną florą własną lub od partnerki, zależy od czynności poprzedzających ich pobranie (procedury przedlaboratoryjne).

Procedury w prosty zrozumiały sposób nakazują takie postępowanie (czynności w odpowiedniej kolejności), aby uzyskać powtarzalny i wiarygodny wynik adekwatny do objawów klinicznych w danym przypadku. Znając budowę i fizjologię męskich narządów płciowych i regiony tzw. jałowe a także regiony zasiedlane przez bakterie, okoliczności i źródła zakażenia jak i procedury badań mikrobiologicznych, pacjent powinien być świadomy i wiedzieć że:

KLUCZEM DO ZAPOBIEGANIA JAK I LECZENIA STANÓW ZAPALNYCH I NOSICIELSTWA JEST PRAWIDŁOWA HIGIENA

 • należy zatem 2 razy dziennie wykonać następujące czynności higieniczne
 • odciągnąć napletek, aby odsłonić wewnętrzną część napletka i rowek zażołędny, umyć łagodnym mydłem, spłukać obficie wodą z prysznica i osuszyć gazikiem

PROCEDURY PRZEDLABORATORYJNE

PROCEDURA OGÓLNA

Pacjent do badań powinien zgłosić się:

 • Ze skierowaniem (winno ono zawierać rozpoznanie kliniczne oraz wskazanie jak pobrać materiał)
 • W początkowej fazie choroby
 • Przed zastosowaniem antybiotyków
 • Zgodnie z procedurami szczegółowymi (uzyskanymi od lekarza)

PROCEDURY SZCZEGÓŁOWE

RODZAJ MATERIAŁUROZPOZNANIEZALECENIA DLA PACJENTA PRZED BADANIEM
wymaz z cewki moczowej
 • zapalenie cewki moczowej
 • objawy (wyciek)
 • kontrola po leczeniu
 • podejrzenie zakażenia
 • bez zabiegów higienicznych w obrębie narządów moczowo-płciowych min. 12 godz. przed badaniem
 • bez oddawania moczu min. 2-3 godz.
 • zgłosić się  do pobrania wymazu w godzinach porannych (po nocy)
wymaz z gruczołu krokowego (materiał pobrany przez lekarza)
 • zapalenie gruczołu krokowego
 • bez stosowania antybiotyków
 • po przeprowadzeniu prawidłowych zabiegów higienicznych:
  • dokładnie umyć ręce
  • dokładnie umyć mydłem prącie po ściągnięciu napletka i odsłonięciu rowka zażołędnego spłukać dokładnie prysznicem całą odsłoniętą powierzchnię i osuszyć jałowym gazikiem
  • oddać całkowicie mocz opróżniając pęcherz
  • lekarz wykonuje łagodny masaż gruczołu krokowego poprzez odbytnicę
  • wydzielinę gruczołu pobrać na podłoże transportowe
 • dostarczyć do pracowni do 2-3 godz.
nasienie
 • potwierdzenie zapalenia najądrza, dolegliwości
 • jeśli było badanie ogólne nasienia i stwierdzono:
  • LEUKOSPERMIĘ – powyżej 1000/ml i lub
  • BAKTERIOSPERMIĘ – powyżej 1000/ml
 
 • bez stosowania antybiotyków
 • po przeprowadzeniu prawidłowych zabiegów higienicznych:
  • dokładnie umyć ręce
  • dokładnie umyć mydłem prącie po ściągnięciu napletka i odsłonięciu rowka zażołędnego spłukać dokładnie prysznicem całą odsłoniętą powierzchnię i osuszyć jałowym gazikiem
  • przy ściągniętym napletku oddać całkowicie mocz opróżniając pęcherz
  • oddać nasienie do jałowego naczynia (wydanego przez pracownię wraz z instrukcją)
 • dostarczyć do badania w ciągu 2 godz.
wymaz ze zmian na napletku
 • zapalenie – widoczne zmiany
 • bez stosowania antybiotyków
 • bez zabiegów higienicznych w obrębie narządów moczowo-płciowych min. 12 godz. przed badaniem
 • bez oddawania moczu min. 2-3 godz.
 • zgłosić do pobrania wymazu w godz. porannych (po nocy)
mocz
 • ZUM – zakażenie układu moczowego
 • odmiedniczkowe zapalenie nerek
 • zapalenie pęcherza moczowego
 • leukocyty (> 5 w p. w.) stwierdzone w badaniu ogólnym moczu
 • kontrola po leczeniu
 • bez stosowania antybiotyków
 • po przeprowadzeniu prawidłowych zabiegów higienicznych:
  • dokładnie umyć ręce
  • dokładnie umyć mydłem prącie po ściągnięciu napletka i odsłonięciu rowka zażołędnego spłukać dokładnie prysznicem całą odsłoniętą powierzchnię i osuszyć jałowym gazikiem
  • przy ściągniętym napletku oddać mocz; część pierwszą do ustępu,            a następnie nie przerywając strumienia oddać 3-5 ml (środkowy strumień) do jałowego pojemnika (wydanego przez pracownię wraz z instrukcją)
 • dostarczyć do 2 godz. do laboratorium

 

Zobacz: