Krążki diagnostyczne

CENNIK

Bibułkowe krążki diagnostyczne mają zastosowanie w diagnostyce mikrobiologicznej do wykrywania i różnicowania wybranych drobnoustrojów.

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Bibójczych dokonał w dniu 26.01.2006 wpisu bibułowych krążków diagnostycznych do Rejestru wyrobów medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu i do używania.

 

NR. KATALOGOWYNAZWA WYROBUNR WPISU DO REJESTRU
CBM SP-1 Bibułowe krążki diagnostyczne - SP PL/DR 012073
CBM OP-2 Bibułowe krążki diagnostyczne - Op PL/DR 012074
CBM EF-3 Bibułowe krążki diagnostyczne - EF PL/DR 012075
CBM F-4 Bibułowe krążki diagnostyczne - F PL/DR 012076
CBM N-5 Bibułowe krążki diagnostyczne - N PL/DR 012077
CBM BC-6 Bibułowe krążki diagnostyczne - BC PL/DR 012078
CBM GV-7 Bibułowe krążki diagnostyczne - GV PL/DR 012079
CBM O-8 Bibułowe krążki diagnostyczne - O PL/DR 012080
CBM BVX-9 Bibułowe krążki diagnostyczne - BVX PL/DR 012081
CBM BX-10 Bibułowe krążki diagnostyczne - BX PL/DR 012082
CBM BV-11 Bibułowe krążki diagnostyczne - BV PL/DR 012083
CBM X-12 Bibułowe krążki diagnostyczne - X PL/DR 012084

 

Centrum Badań Mikrobiologicznych i Autoszczepionek im. dr. Jana Bobra

ZASADY REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

  1. Dokładny adres odbiorcy
  2. Dokładny adres i nazwę płatnika
  3. Informację czy płatnik jest upoważniony do otrzymania faktury VAT i w tych przypadkach prosimy o pisemne upoważnienie do wystawienia faktury VAT bez Państwa podpisu.
  4. Dokładną nazwę i symbol zamawianego produktu (patrz powyżej)
  5. Liczbę opakowań
  6. W przypadku zamówień długoterminowych prosimy o podanie terminu realizacji poszczególnych etapów.
  7. Zamówienia bieżące realizowane są do 14 dni od chwili wpłynięcia zamówienia

 

ZAMÓWIENIA, UWAGI , ZAPYTANIA
prosimy kierować na adres:

Centrum Badań Mikrobiologicznych i Autoszczepionek Sp. z o.o.
ul. Sławkowska 17, 31-016 Kraków
tel (012) 421 78 36
fax (012) 422 77 14