WYZNACZANIE DAT WAŻNOŚCI POŻYWEK

WYZNACZANIE DAT WAŻNOŚCI PODŁOŻY MIKROBIOLOGICZNYCH

Opis badania

 • Daty ważności należy wyznaczyć zarówno dla podłoży przygotowywanych samodzielnie w laboratorium mikrobiologicznym jak również dla pożywek gotowych, które zostały otwarte
 • Data ważności producenta ma zastosowanie tylko do nieotwartego opakowania
 • Wyznaczenie daty ważności dla otwartych pożywek ma na celu ustalenie, że jakość pożywki nie pogorszy się podczas przechowywania od momentu pierwszego otwarcia opakowania
 • Badanie może zostać wykonane z użyciem szczepów wzorcowych i/lub szczepów środowiskowych, pochodzących z kolekcji Zleceniodawcy i/lub CBMiA

Zasady pobierania próbek

 • Za pobranie i dostarczenie prób do badań odpowiada osoba przeszkolona i upoważniona przez Zleceniodawcę

Ilość próbki niezbędna do wykonania badania

 • Do wykonania badania niezbędne jest dostarczanie pożywek, dla których ma zostać wykonane badanie
 • Ich ilość wyliczana jest na podstawie przewidywanego czasu przechowywania oraz ilości użytych szczepów wzorcowych/środowiskowych

Zasady dostarczania próbek

 • Próbki do badań przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 14 lub inaczej po wcześniejszym uzgodnieniu.
 • Do materiałów przeznaczonych do badania niezbędne jest dostarczenie Zlecenia na wykonanie badania

Wynik badania

 • Czas oczekiwania na wynik – uzależniony od kwalifikowanego czasu przechowywania pożywek.
 • Wyniki mogą zostać odebrane osobiście lub przesłane za pomocą poczty mailowej.

Cennik

Badanie

Cena

Wyznaczanie dat ważności podłoży mikrobiologicznych

Cena ustalana na podstawie długości badania i ilości szczepów wzorcowych/środowiskowych

Istnieje możliwość negocjacji cen w zależności od ilości próbek dostarczonych do badania.

mgr Katarzyna Bucała-Śladowska
dr Anna Białecka