Wymaz z nosogardzieli

O badaniu

Pobierając wymaz z nosogardła można wykonać:

– badanie bakteriologiczne z określeniem lekowrażliwości (posiew)

– badanie mikologiczne z określeniem wrażliwości na leki przeciwgrzybicze (posiew)

– badania w kierunku Mycoplasma pneumoniae ( PCR)

– badania w kierunku  Chlamydophila pneumoniae (PCR)

– badania w kierunku  Bordetella pertussis i Bordetella parapertussis  /krztusiec/ (PCR).

– badanie w kierunku Influenza A, Influenza B, RSV, adenowirusy  (Wirus grypy A / B / RSV, ludzkie adenowirusy oddechowe) (szybki test antygenowy)

badanie w kierunku SASR-CoV-2 (szybki  test antygenowy)

Podstawowe badanie wymazu z nosogardzieli obejmuje badanie w kierunku bakterii i grzybów drożdżopodobnych 80zł

Przygotowanie do badania

Pacjent do badania powinien zgłosić się:

  • najlepiej na czczo lub min. 3 godziny po ostatnim posiłku
  • bez płukania jamy ustnej
  • bez mycia zębów
  • badanie powinno być wykonane na początku infekcji, a w stanach przewlekłych w momencie zaostrzenia objawów klinicznych,
  • przed rozpoczęciem antybiotykoterapii,
  •  bez stosowania w dniu badania preparatów podawanych na błony śluzowe jamy ustnej/język,
  • badanie jest możliwe w każdym momencie wskazanym przez lekarza jeśli to tylko możliwe ze skierowaniem (powinno ono zawierać rozpoznanie kliniczne, wskazanie miejsca pobrania materiału, cel badania i informacje o antybiotykoterapii)

Więcej o badaniu

Wymaz z nosogardzieli wykonywany jest w diagnostyce schorzeń w obrębie górnych dróg oddechowych.

Głównymi czynnikami etiologicznymi zakażeń górnych dróg oddechowych są wirusy, najczęściej to rinowirusy, adenowirusy i koronawirusy, wirusy grypy, paragrypy, wirus RS oraz enterowirusy. Etiologia zakażeń bakteryjnych, która jest także zróżnicowana, zależna od wieku i czynników ryzyka, dotyczy głównie  takich drobnoustrojów jak: Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis, Streptococcus pyogenes rzadziej Eschericha coli, Klebsiella pneumoniea, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus

Niektóre patogenne drobnoustroje, takie jak: H. influenzae, S. pyogenes, S. aureus, S. pneumoniae, M.catarrhalis mogą również wchodzić w skład flory kolonizjącej jamę nosowo-gardłową u zdrowych osób. Około 40-60% dzieci w wieku do 2 lat jest nosicielami S. pneumoniae; do 7 r.ż. odsetek ten spada poniżej 20%. Około 40% dzieci poniżej 7 r.ż. jest nosicielami M.catarrhalis, a blisko 30% H.influenzae. Bezobjawowe nosicielstwo nawet potencjalnie patogennych drobnoustrojów jest szczególnie częste u dzieci poniżej 4-6 roku życia z powodu łatwości ich rozprzestrzeniania się w środowisku (żłobki, przedszkola, szkoły) . Tego typu nosicielstwo nie wymaga leczenia antybiotykami.  [Rekomendacje postępowania w pozaszpitalnych zakażeniach układu oddechowego, 2010].

Wykonując wymaz z nosogardła, próbkę wydzieliny pobiera się z jamy nosowo-gardłowej przez nos lub przez jamę ustną.

Wynik badania

Czas oczekiwania na wynik posiewu do 5 dni.

W przypadku testów antygenowych czas oczekiwania około 30 min.

W przypadku badań techniką PCR czas oczekiwania do 7 dni.

Wynik zawiera nazwę gatunkową i rodzajową wyhodowanych bakterii i/lub grzybów drożdżopodobnych oraz antybiogram i/lub antymykogram.

W przypadku testów antygenowych i PCR wynik zawiera informację potwierdzającą lub wykluczającą obecność danego drobnoustroju.  

Informacje dodatkowe

Możliwość osobistego odbioru wyniku, wysyłka pocztą, online lub przekierowania wyniku bezpośrednio do lekarza zlecającego badanie.