Wymaz z nosa

O badaniu

Wymaz (posiew) z nosa obejmuje głównie badanie bakteriologiczne i mykologiczne  z określeniem lekowrażliwości.

Badanie posiewu z nosa jest najczęściej wykonywanie  w celach epidemiologicznych, potwierdzenie lub wykluczenie nosicielstwa gronkowców.  

Podstawowe badanie wymazu z nosa obejmuje badanie w kierunku bakterii i grzybów drożdżopodobnych 80zł

Przygotowanie do badania

Pacjent do badania powinien zgłosić się:

  • bez stosowania w dniu badania preparatów podawanych na błony śluzowe nosa, bez czyszczenia nosa,
  • przed rozpoczęciem antybiotykoterapii,
  • badanie powinno być wykonane na początku infekcji, a w stanach przewlekłych w momencie zaostrzenia objawów klinicznych,
  • badanie jest możliwe w każdym momencie wskazanym przez lekarza jeśli to tylko możliwe ze skierowaniem (powinno ono zawierać rozpoznanie kliniczne, wskazanie miejsca pobrania materiału, cel badania i informacje o antybiotykoterapii)

Więcej o badaniu

Przeprowadzając wymaz (posiew) z nosa, próbkę wydzieliny pobiera się z jamy nosowej, prawej i lewej osobno.

W przypadku badania nosicielstwa gronkowców próbkę pobiera się z przedsionków nosa prawegi i lewego osobno. 

Jeśli badanie wymazu z nosa ma być wykonywane w celu potwierdzenia lub wykluczenia nosicielstwa gronkowców, badanie to wykonuje się przed planowanym zabiegiem zgodnie z wymogami placówki w której pacjent będzie leczony.

Wynik badania

Czas oczekiwania na wynik do 5 dni.

Wynik zawiera nazwę gatunkową i rodzajową wyhodowanych bakterii i/lub grzybów drożdżopodobnych oraz antybiogram i/lub antymykogram.

Informacje dodatkowe

Możliwość osobistego odbioru wyniku, wysyłka pocztą, online lub przekierowania wyniku bezpośrednio do lekarza zlecającego badanie.