Wymaz z migdałków

O badaniu

Wymaz (posiew) z migdałków obejmuje badanie bakteriologiczne i mykologiczne  z określeniem lekowrażliwości. Z wymazu z migdałków można wykonać szybki test identyfikacyjny – wykrycie Streptococcus pyogenes. Badania wykonywane są ze wskazań lekarza.

Podstawowe badanie wymazu z migdałków obejmuje badanie w kierunku bakterii i grzybów drożdżopodobnych 80zł

Przygotowanie do badania

Pacjent do badania powinien zgłosić się:

  • najlepiej na czczo lub min. 3 godziny po ostatnim posiłku
  • bez płukania jamy ustnej,
  • bez mycia zębów,
  • badanie powinno być wykonane na początku infekcji a w stanach przewlekłych w momencie zaostrzenia objawów klinicznych,
  • przed rozpoczęciem  antybiotykoterapii, 
  • bez stosowania w dniu badania preparatów podawanych na  błony śluzowe jamy ustnej/język,
  • Badanie jest możliwe w każdym momencie wskazanym przez lekarza, jeśli to tylko możliwe ze skierowaniem (powinno ono zawierać rozpoznanie kliniczne oraz wskazanie miejsca pobrania materiału, a cel badania, informację o antybiotykoterapii),

Więcej o badaniu

Wymaz (posiew) z gardła/ migdałków to rodzaj badania, które pozwala na rozpoznanie typu patogenu odpowiedzialnego za zakażenie w obrębie górnych dróg oddechowych. Próbkę pobiera się zdecydowanym kolistym ruchem z miejsc zmienionych chorobowo z uwzględnieniem obecnej wydzieliny. 

W przypadku wymazu z migdałków materiał pobierany jest wymazówką z miejsc zmienionych zapalnie i z nalotów , osobno z migdałka prawego i lewego.

Głównym celem wykonania wymazu z gardła/ migdałków jest zróżnicowanie zakażenia wirusowego od zakażenia wywołanego przez Streptococcus pyogenes.

W szczególnych przypadkach, wyłącznie na zlecenie lekarza diagnostykę można poszerzyć o bakterie beztlenowe. 

Wynik badania

Informacje dodatkowe

Możliwość osobistego odbioru wyniku, wysyłka pocztą, online lub przekierowania wyniku bezpośrednio do lekarza zlecającego badanie.