wymaz z jezyka

O badaniu

Wymaz z języka obejmuje badanie bakteriologiczne i/lub mykologiczne  z określeniem lekowrażliwości. Badanie wykonywane jest ze wskazań lekarza. Materiał pobierany jest z miejsca zmienionego chorobowo.

Podstawowe badanie wymazu z języka obejmuje badanie w kierunku grzybów drożdżopodobnych 60zł

Przygotowanie do badania

Pacjent do badania powinien zgłosić się:

  • ze skierowaniem (powinno ono zawierać rozpoznanie kliniczne oraz wskazanie miejsca pobrania materiału, a także cel badania),
  • pobieranie wymazu na początku infekcji (w momencie objawów klinicznych),
  • bez stosowania antybiotyków,
  • bez płukania jamy ustnej,
  • bez mycia zębów.

 

Więcej o badaniu

Należy wiedzieć, że górne drogi oddechowe (błony śluzowe) są skolonizowane bogatą florą obejmującą komensalne gatunki bakterii np. tzw. paciorkowce jamy ustnej czy gronkowce (przedsionek nosa). W zdrowiu – w stanie fizjologicznym występuje bogata flora stała, jak i flora przejściowa, stanowiąca specyficzny ekosystem stymulujący obronę immunologiczną przez pobudzenie przeciwciał IgA. Ich obecność na odpowiednim poziomie kontroluje prawidłowość tego ekosystemu tzn. kontroluje liczbę bakterii saprofitycznych jak i pojawiających się bakterii chorobotwórczych.

Dolne drogi oddechowe w stanie fizjologicznym są pozbawione bakterii – oskrzela i pęcherzyki płucne są jałowe. W związku z powyższym, aby uzyskać wiarygodne wyniki badań, należy bezwzględnie stosować się do procedur przedlabolatoryjnych.

Wynik badania

Wynik badania będzie dostępny po około 5 dniach.

Informacje dodatkowe