Wymaz z jamy ustnej

O badaniu

Wymaz (posiew) z jamy ustnej może obejmować badanie bakteriologiczne, badanie mykologiczne, badanie wirusologiczne.

Zakres badania zależny jest od objawów klinicznych i bezwzględnie wymaga konsultacji z lekarzem prowadzącym. 

Podstawowe badanie wymazu z jamy ustnej obejmuje badanie w kierunku bakterii i grzybów drożdżopodobnych 80zł

Przygotowanie do badania

Pacjent do badania powinien zgłosić się:

  • najlepiej na czczo lub min. 3 godziny po ostatnim posiłku
  • bez płukania jamy ustnej
  • bez mycia zębów
  • badanie powinno być wykonane na początku infekcji lub w momencie pojawienia się zmian, a w stanach przewlekłych w momencie zaostrzenia objawów klinicznych,
  • przed rozpoczęciem antybiotykoterapii lub leczenia przeciwgrzybiczego,
  • bez stosowania w dniu badania preparatów podawanych na błony śluzowe jamy ustnej/język,
  • badanie jest możliwe w każdym momencie wskazanym przez lekarza jeśli to tylko możliwe ze skierowaniem (powinno ono zawierać rozpoznanie kliniczne, wskazanie miejsca pobrania materiału, cel badania i informacje o antybiotykoterapii)

Więcej o badaniu

Wymaz (posiew) z jamy ustnej  wykonywany jest głównie w diagnostyce schorzeń błony śluzowej jamy ustnej,  języka oraz chorób odzębowych.  

W uzasadnionych przypadkach, wyłącznie na zlecenie lekarza diagnostykę można poszerzyć o bakterie beztlenowe z uwzględnieniem Actniomyces.

Materiał pobierany jest wymazówką z miejsc zmienionych chorobowo wskazanych na skierowaniu lub po uzyskaniu szczegółowych informacji od Pacjenta. To znaczy np. z języka, podniebienia, płyty protezy, wewnętrznej strony policzków, kącików ust, okolicy podjęzykowej,  powierzchni dziąseł,  przyzębia, kieszonki dziąsłowej, zębodołu, kanału korzeniowego czy ropni okołozębowych. 

W wielu przypadkach klinicznych pobranie materiału wykonywane jest w trakcie zabiegów lub konsultacji klinicznych. Materiał pobrany przez lekarza np. wyskrobiny kostne, wymaz z kanału korzeniowego, zeskrobiny z płytki nazębnej, treść ropnia podskórnego lub podśluzówkowego, zabezpieczone w odpowiednich podłożach transportowych należy niezwłocznie dostarczyć do CBMiA. 

Wynik badania

Czas oczekiwania na wynik do 7 dni bakterie tlenowe,  do 10 dni bakterie beztlenowe, do 10 dni grzyby drożdżopodobne, do 20 dni Actinomyces (promienica). 

Wynik zawiera nazwę gatunkową i rodzajową wyhodowanych bakterii i/lub grzybów drożdżopodobnych oraz antybiogram i/lub antymykogram.

Informacje dodatkowe

Możliwość osobistego odbioru wyniku, wysyłka pocztą, online lub przekierowania wyniku bezpośrednio do lekarza zlecającego badanie.