Wymaz z gardła

O badaniu

Wymaz (posiew) z gardła obejmuje badanie bakteriologiczne i mykologiczne  z określeniem lekowrażliwości. 

Podstawowe badanie wymazu z gardła obejmuje badanie w kierunku bakterii i grzybów drożdżopodobnych 80zł

Przygotowanie do badania

Pacjent do badania powinien zgłosić się:

  • najlepiej na czczo lub min. 3 godziny po ostatnim posiłku
  • bez płukania jamy ustnej
  • bez mycia zębów
  • badanie powinno być wykonane na początku infekcji, a w stanach przewlekłych w momencie zaostrzenia objawów klinicznych,
  • przed rozpoczęciem antybiotykoterapii,
  •  bez stosowania w dniu badania preparatów podawanych na błony śluzowe jamy ustnej/język,
  • badanie jest możliwe w każdym momencie wskazanym przez lekarza jeśli to tylko możliwe ze skierowaniem (powinno ono zawierać rozpoznanie kliniczne, wskazanie miejsca pobrania materiału, cel badania i informacje o antybiotykoterapii)

 

Więcej o badaniu

Wymaz (posiew) z gardła/ migdałków to rodzaj badania, które pozwala na rozpoznanie typu patogenu odpowiedzialnego za zakażenie w obrębie górnych dróg oddechowych. Próbkę pobiera się zdecydowanym kolistym ruchem z miejsc zmienionych chorobowo z uwzględnieniem obecnej wydzieliny. 

Głównym celem wykonania wymazu z gardła/ migdałków jest zróżnicowanie zakażenia wirusowego od zakażenia bakteryjnego.

W szczególnych przypadkach, wyłącznie na zlecenie lekarza diagnostykę można poszerzyć o bakterie beztlenowe.

Wynik badania

Czas oczekiwania na wynik do  5 dni roboczych (w przypadku bakterii beztlenowych do 7 dni roboczych)  

Wynik zawiera nazwę gatunkową i rodzajową wyhodowanych bakterii i/lub grzybów drożdżopodobnych oraz antybiogram i/lub antymykogram.

Informacje dodatkowe

Możliwość osobistego odbioru wyniku, wysyłka pocztą, online lub przekierowania wyniku bezpośrednio do lekarza zlecającego badanie.