WSKAŹNIKI STERYLIZACJI

BIOLOGICZNE WSKAŹNIKI SKUTECZNOŚCI STERYLIZACJI

Opis badania

 • Sporal A i S to biologiczne wskaźniki kontroli procesu sterylizacji.
 • Sporal A to bibułowe krążki nasycone zawiesiną spor szczepu Geobacillus stearothermophilus, używane jako kontrola procesu sterylizacji parą wodną pod ciśnieniem
 • Sporal S to również krążki bibułowe, ale nasycone zawiesiną niepatogennych, standardowych, wysokoopornych przetrwalników szczepu Bacillus subtilis, używane do kontroli sterylizacji suchym gorącym powietrzem
 • Nasza oferta skierowana jest do gabinetów stomatologicznych, kosmetycznych, aptek i innych podmiotów, zobligowanych do kontroli procesu sterylizacji

Zasady pobierania próbek

 • Wskaźniki testowe należy umieścić w co najmniej dwóch pakietach reprezentatywnych dla danego załadunku i umieścić w miejscach najtrudniej dostępnych dla czynnika sterylizującego.
 • Przeprowadzić proces sterylizacji a po jego zakończeniu wyjąć wskaźniki i dostarczyć do badania, maksymalnie do 24 godzin od zakończenia procesu sterylizacji. Przez ten czas przechowywać wskaźniki w temperaturze pokojowej.
 • Dodatkowo należy dostarczyć 1 wskaźnik nie poddany procesowi sterylizacji (o tym samym numerze serii co wskaźniki badane), jako kontrola dodatnia

Zasady dostarczania próbek

 • Próbki do badań przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 14 lub inaczej po wcześniejszym uzgodnieniu.
 • Do materiałów przeznaczonych do badania czystości mikrobiologicznej niezbędne jest dostarczenie Zlecenia na wykonanie badania (5)

Wynik badania

 • Wyniki Sporal A dostępne są po 7 dniach, Sporal S – po 10 dniach.
 • Wyniki mogą zostać odebrane osobiście lub przesłane za pomocą poczty mailowej.

Cennik

Badanie

Cena


Badanie skuteczności sterylizacji (Sporal A, sporal S)


70 zł + 23% VAT

 

Istnieje możliwość negocjacji cen w zależności od ilości próbek dostarczonych do badania.

mgr Katarzyna Bucała-Śladowska
dr Anna Białecka