WODA OCZYSZCZONA

CZYSTOŚĆ MIKROBIOLOGICZNA WODY OCZYSZCZONEJ

Opis badania

 • Badania czystości mikrobiologicznej wody oczyszczonej przeznaczonej do produkcji farmaceutycznej wykonywane są zgodnie z wymaganiami Zleceniodawcy, według metodyki opisanej w Farmakopei Polskiej lub Europejskiej.
 • Analizy obejmują oznaczenie ogólnej liczby drobnoustrojów tlenowych w 1 ml wody.
 • Rutynowo w badanych próbkach wody dokonujemy identyfikacji wszystkich wyrosłych pałeczek Gram-ujemnych.

Zasady pobierania próbek

 • Za pobranie i dostarczenie prób do badań odpowiada osoba przeszkolona i upoważniona przez Zleceniodawcę
 • Próbki muszą być pobierane w sposób aseptyczny, zgodnie z wymogami farmakopealnymi lub innymi obowiązującymi.
 • CBMiA posiada sterylne butelki szklane lub butelki z polipropylenu z zakrętkami i szerokimi szyjkami o pojemności 250 i 1000 ml.

Ilość próbki niezbędna do wykonania badania

należy dostarczyć próbkę w ilości nie mniejszej niż 150 ml w sterylnej butelce lub oryginalnym opakowaniu Producenta.

Zasady dostarczania próbek

Próbki do badań przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 14 lub inaczej po wcześniejszym uzgodnieniu.
 • Łącznie z próbką niezbędne jest dostarczenie Zlecenia na wykonanie badania (2)
 • Próbkę wody należy dostarczyć w przeciągu 2 godzin od momentu
  pobrania – przetrzymując w temperaturze pokojowej, lub jeśli nie jest to
  możliwe – w czasie nie dłuższym niż 24 h – w temperaturze 2 – 80C

Wynik badania

  • Czas oczekiwania na wynik – 5-7 dni.
  • Wyniki mogą zostać odebrane osobiście lub przesłane za pomocą poczty mailowej.

  Cennik

  Badanie

  Cena

  Badanie czystości mikrobiologicznej wody oczyszczonej

  150 zł + 23% VAT


  Istnieje możliwość negocjacji cen w zależności od ilości próbek dostarczonych do badania.

  mgr Katarzyna Bucała-Śladowska
  dr Anna Białecka