WALIDACJA MYCIA I CZYSZCZENIA

MIKROBIOLOGICZNA WALIDACJA MYCIA I CZYSZCZENIA

Opis badania

 • Walidacja mycia i czyszczenia jest narzędziem pozwalającym wypracować odpowiednie procedury mycia urządzeń produkcyjnych
 • Pozwala opracować sposób usuwania zanieczyszczeń z urządzeń technologicznych oraz monitorowanie stanu urządzeń w celu gwarancji, że urządzenie może zostać bezpiecznie użyte do następnego etapu wytwarzania produktu, lub wytwarzania nowego produktu
 • Istnieją 2 metody bezpośredniego pobierania próbek do oceny poziomu skażenia powierzchni, nastawione na obszary najtrudniejsze do czyszczenia – płytki i wymazy odciskowe 
 • Kolejna metoda określana jako pośredniapopłuczynowa – wskazuje czy płukanie końcowe – jest wystarczające, ilość płukań

Zasady pobierania próbek

 • CBMiA dostarcza odpowiednie podłoża, wymazówki i sterylne butelki do wykonania badań.
 • Podłoża rutynowo poddawane są badaniu jałowości i żyzności, zgodnie z obowiązującymi wymaganiami GMP
 • Za pobranie i dostarczenie prób do badań odpowiada osoba przeszkolona i upoważniona przez Zleceniodawcę lub pracownik CBMiA

Ilość próbki niezbędna do wykonania badania

 • Powierzchnia płytki odciskowej wynosi 25 cm2 i z takiej powierzchni pobierana jest próbka
 • W przypadku metody wymazowej obszar badania może być wielkości od 20 do 100 cm2 – zgodnie ze schematem poboru prób Zleceniodawcy

Zasady dostarczania próbek

 • Próbki do badań przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 14 lub inaczej po wcześniejszym uzgodnieniu.
 • Po dokonaniu pomiarów wszystkie podłoża bezpiecznie zapakować
 • Płytki odciskowe dostarczyć do 24 godzin od momentu pobrania, temperatura przechowywania 15-250 C
 • Wymazówki i popłuczyny dostarczyć do 4 godzin (temperatura 15 -250C). Maksymalny czas przechowywania próbek wynosi 24 godziny w temperaturze 4-80 C
 • Do materiałów przeznaczonych do badania czystości mikrobiologicznej niezbędne jest dostarczenie Zlecenia na wykonanie badania zawierającego opis punktów poboru próbek

Wynik badania

 • Czas oczekiwania na wynik – 5-7 dni.
 • Wyniki mogą zostać odebrane osobiście lub przesłane za pomocą poczty mailowej.

 

Cennik

Badanie

Cena

Badanie czystości mikrobiologicznej powierzchni metodą odciskową w jednym punkcie (badanie ilościowe)

80 zł + 23% VAT

Badanie czystości mikrobiologicznej powierzchni metodą wymazową w jednym punkcie (badanie ilościowe i jakościowe)

200 zł + 23% VAT

Badanie czystości mikrobiologicznej popłuczyn (badanie ilościowe i jakościowe)

250 zł + 23% VAT

 

Istnieje możliwość negocjacji cen w zależności od ilości próbek dostarczonych do badania.

mgr Katarzyna Bucała-Śladowska
dr Anna Białecka