Posiedzenie Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów i Katedry Mikrobiologii UJ CM

Nasze Centrum brało czynny udział w czerwcowym posiedzeniu Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów i Katedry Mikrobiologii UJ CM

Wykładowcami byli: prof. Reinhard Wȕrzner, prof.Magdalena Strus i prof. Katarzyna Dzierżanowska-Fangrat