IDENTYFIKACJA BAKTERII I GRZYBÓW PRZY UŻYCIU SPEKTROMETRU MAS TYPU MALDI-TOF

Centrum Badań Mikrobiologicznych wykonuje szybką identyfikację bakterii i grzybów techniką spektrometrii mas typu MALDI-TOF z użyciem desorpcji/jonizacji laserowej, wspomaganej matrycą z analizatorem czasu przelotu, przy użyciu spektrometru masowego typu MALDI-TOF firmy Bruker.

Kontakt merytoryczny w sprawie identyfikacji MALDI:

Tel.: 537 286 263 od poniedziałku do piątku w godzinach 8 – 15.