TRANSFER METOD FARMAKOPEALNYCH

TRANSFER METOD FARMAKOPEALNYCH

Opis badania

 • Transfer dotyczy metodyki badania, wykorzystywanych neutralizatorów, rozcieńczalników i podłoży do badania preparatów, dla których przydatność metod farmakopealnych została wykonana w zewnętrznym (przekazującym) laboratorium.
 • Transfer metody polega na przeprowadzeniu badania zgodnie z Protokołem przydatności metody na jednej serii preparatu dwukrotnie, przez 2 różnych analityków, zachowując takie same warunki pracy lub przez 1 analityka w 2 różnych dniach, na 2 różnych zawiesinach szczepów wzorcowych

Zasady pobierania próbek

 • Za pobranie i dostarczenie prób do badań odpowiada osoba przeszkolona i upoważniona przez Zleceniodawcę
 • Próbki muszą być pobierane w sposób aseptyczny, zgodnie z wymogami farmakopealnymi lub innymi obowiązującymi.
 • CBMiA dysponuje sterylnymi pojemnikami i workami ze struną do pobierania prób o różnej objętości w zależności od potrzeb (możliwość odbioru po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym)

 

Ilość próbki niezbędna do wykonania badania

 • Do badania niezbędne jest dostarczenie 1 serii danego produktu w ilości nie mniejszej niż 100 g lub 100 ml każda.
 • Konieczne jest również dostarczenie Protokołu i Raportu z wykonanego badania przydatności metody, dla której wykonywany jest transfer.

Zasady dostarczania próbek

 • Próbki do badań przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 14 lub inaczej po wcześniejszym uzgodnieniu.
 • Łącznie z próbką niezbędne jest dostarczenie Zlecenia na wykonanie badania .
 • Próbki należy dostarczyć w nienaruszonej formie do CBMiA w możliwie jak najkrótszym czasie i w odpowiedniej temperaturze, zgodnej w wymaganiami
  Zleceniodawcy (ulotka dołączona do opakowania produktu gotowego).

Wynik badania

 • Wyniki badań przestawiane są w postaci protokołu i raportu
 • Przewidywany czas badania jednego preparatu wynosi około 30 dni.
 • Wyniki mogą zostać odebrane osobiście lub przesłane za pomocą poczty mailowej.

Cennik

Badanie

Cena

Transfer metod farmakopealnych

Od 2500 zł + 23% VAT

Istnieje możliwość negocjacji cen w zależności od ilości próbek dostarczonych do badania.

mgr Katarzyna Bucała-Śladowska
dr Anna Białecka