TEST KONSERWACJI

SKUTECZNOŚĆ OCHRONY PRZECIWDROBNOUSTROJOWEJ - TEST KONSERWACJI

Opis badania

  • Testy konserwacji (ang. challenge test) gwarantują, że zastosowane środki konserwujące zabezpieczają produkt przed rozwojem niebezpiecznych drobnoustrojów oraz chronią przed rozwojem wtórnych zakażeń w trakcie jego użytkowania
  • Polegają one na zaszczepieniu próbki wybranymi referencyjnymi szczepami drobnoustrojów i inkubacji w odpowiednich warunkach wzrostu
  • Następnie w wyszczególnionych odstępach czasu przeprowadza się posiewy w celu określenia stopnia redukcji drobnoustrojów.
  • O skuteczności zastosowanego układu konserwującego możemy powiedzieć, gdy następuje wymagany spadek lub brak wzrostu mikroorganizmów.
  • Możemy wykonać to badanie według metodyki opisanej w Farmakopei, ISO 11930 oraz metodą KOKO TEST, oprócz szczepów wzorcowych istnieje możliwość użycia szczepów środowiskowych

Zasady pobierania próbek

  • W zależności od wybranej metody badania oraz wielkości opakowań – ilość próbki niezbędnej do wykonania badania ustalana jest indywidualnie ze Zleceniodawcą

Zasady dostarczania próbek

  • Próbki do badań przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 14 lub inaczej po wcześniejszym uzgodnieniu.
  • Do materiałów przeznaczonych do badania czystości mikrobiologicznej niezbędne jest dostarczenie Zlecenia na wykonanie badania zawierającego opis próbki, wybraną metodę badania oraz w przypadku metody farmakopealnej grupę, do której należy preparat.

Wynik badania

  • W zależności od wybranej metody badania termin uzgadniany jest ze Zleceniodawcą. Badanie według wymagań farmakopealnych i ISO 11930 trwa 28+7 dni, według KOKO TEST – 42+7 dni
  • Wyniki mogą zostać odebrane osobiście lub przesłane za pomocą poczty mailowej

Cennik

Badanie

Cena

Skuteczność ochrony przeciwdrobnoustrojowej

Cena ustalana na podstawie wybranej metodyki i ilości szczepów wzorcowych/środowiskowych

Istnieje możliwość negocjacji cen w zależności od ilości próbek dostarczonych do badania.

mgr Katarzyna Bucała-Śladowska
dr Anna Białecka