SUROWCE

CZYSTOŚĆ MIKROBIOLOGICZNA SUROWCÓW

Opis badania

 • Badania czystości mikrobiologicznej wykonywane są zgodnie z wymaganiami Zleceniodawcy, według metodyki opisanej w Farmakopei Polskiej lub Europejskiej.
 • Analizy obejmują oznaczanie ogólnej ilości bakterii i grzybów w 1 g badanej próbki, oraz w zależności od potrzeb kontrolę obecności lub braku drobnoustrojów chorobotwórczych i oportunistycznych takich jak: Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Candida albicans, Salmonella, Clostridium oraz bakterii Gram-ujemnych tolerujących żółć.

Zasady pobierania próbek

 • Za pobranie i dostarczenie prób do badań odpowiada osoba przeszkolona i upoważniona przez Zleceniodawcę.
 • Próbki muszą być pobierane w sposób aseptyczny, zgodnie z wymogami farmakopealnymi lub innymi obowiązującymi.
 • CBMiA dysponuje sterylnymi pojemnikami i workami ze struną do pobierania prób o różnej objętości w zależności od potrzeb (możliwość odbioru po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym).

 

Ilość próbki niezbędna do wykonania badania

 • Masa próbek nie może być mniejsza niż 40-45 g lub 40-45 ml

Zasady dostarczania próbek

 • Próbki do badań przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 14 lub inaczej po wcześniejszym uzgodnieniu.
 • Do materiałów przeznaczonych do badania czystości mikrobiologicznej niezbędne jest dostarczenie Zlecenia na wykonanie badania (1)
 • próbki należy w sposób aseptyczny umieścić w szczelnych, sterylnych pojemnikach lub sterylnych workach foliowych ze struną
 • próbki należy dostarczyć w nienaruszonej formie do CBMiA w możliwie jak najkrótszym czasie i w odpowiedniej temperaturze, zgodnej w wymaganiami Zleceniodawcy (karta charakterystyki/specyfikacja)

Wyniki badania

 • Czas oczekiwania na wynik – 5-7 dni.
 • Wyniki mogą zostać odebrane osobiście lub przesłane za pomocą poczty mailowej.

 

Cennik

Badanie

Cena

Badanie czystości mikrobiologicznej surowców farmaceutycznych (badanie ilościowe i jakościowe)

300 zł + 23% VAT

Istnieje możliwość negocjacji cen w zależności od ilości próbek dostarczonych do badania.

mgr Katarzyna Bucała-Śladowska
dr Anna Białecka