Badanie nosicielstwa Staphylococcus (MSSA, MRSA, MRSE)

Badanie nosicielstwa Staphylococcus (MSSA, MRSA, MRSE)

O badaniu

Badanie nosicielstwa Staphylococcus (MSSA, MRSA, MRSE). Ma ono na celu ocenę  obecności szczepów MRSA, MSSA oraz MRSE.

Badanie nosicielstwa Staphylococcus (MSSA, MRSA, MRSE) 40zł

Przygotowanie do badania

Pacjent do badania powinien zgłosić się:

  • najlepiej na czczo lub min. 3 godziny po ostatnim posiłku
  • bez płukania jamy ustnej
  • bez mycia zębów
  • przed rozpoczęciem antybiotykoterapii,
  •  bez stosowania w dniu badania preparatów podawanych na błony śluzowe jamy ustnej/język

Więcej o badaniu

Wymaz (posiew) z gardła/ migdałków to rodzaj badania, które pozwala na rozpoznanie typu patogenu odpowiedzialnego za zakażenie w obrębie górnych dróg oddechowych. Próbkę pobiera się zdecydowanym kolistym ruchem z miejsc zmienionych chorobowo z uwzględnieniem obecnej wydzieliny. 

Głównym celem wykonania wymazu z gardła/ migdałków jest zróżnicowanie zakażenia wirusowego od zakażenia bakteryjnego.

Wynik badania

Czas oczekiwania na wynik do  5 dni roboczych .

 

Informacje dodatkowe

Możliwość osobistego odbioru wyniku, wysyłka pocztą, online lub przekierowania wyniku bezpośrednio do lekarza zlecającego badanie.