SKUTECZNOŚĆ NEUTRALIZATORÓW W PŁYTKACH ODCISKOWYCH

SKUTECZNOŚC NEUTRALIZATORÓW OBECNYCH W PŁYTKACH ODCISKOWYCH WZGLĘDEM STOSOWANYCH ŚRODKÓW DEZYNFEKUJĄCYCH

Opis badania

  • W celu neutralizacji aktywności przeciwdrobnoustrojowej oraz aby unikać fałszywie ujemnych wyników, stosuje się – podczas monitorowania powierzchni – pożywki hodowlane z odpowiednimi neutralizatorami lub enzymami
  • Badanie ma na celu wykazanie, czy obecne w płytce odciskowej neutralizatory pozwalają na neutralizację pozostałości stosowanych środków dezynfekujących
  • Badanie może zostać wykonane z użyciem szczepów wzorcowych i/lub szczepów środowiskowych, pochodzących z kolekcji Zleceniodawcy i/lub CBMiA

   Zasady pobierania próbek

   • Za pobranie i dostarczenie prób do badań odpowiada osoba przeszkolona i upoważniona przez Zleceniodawcę

   Ilość próbki niezbędna do wykonania badania

   • Do wykonania badania niezbędne jest dostarczanie stosowanych płytek odciskowych oraz roboczych roztworów środków dezynfekujących
   • Dokładne ich ilości wyliczane są indywidualnie, w zależności od ilości badanych środków oraz użytych szczepów

    

   Zasady dostarczania próbek

   • Próbki do badań przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 14 lub inaczej po wcześniejszym uzgodnieniu.
   • Do materiałów przeznaczonych do badania niezbędne jest dostarczenie Zlecenia na wykonanie badania

   Wynik badania

   • Czas oczekiwania na wynik – 10-20 dni.
   • Wyniki mogą zostać odebrane osobiście lub przesłane za pomocą poczty mailowej.

   Cennik

   Badanie

   Cena

   Badanie skuteczności neutralizatorów w płytkach odciskowych wobec środków dezynfekujących

   Cena ustalana na podstawie ilości środków dezynfekujących i ilości szczepów wzorcowych/środowiskowych

   Istnieje możliwość negocjacji cen w zależności od ilości próbek dostarczonych do badania.

   mgr Katarzyna Bucała-Śladowska
   dr Anna Białecka