PRZYDATNOŚĆ METOD FARMAKOPEALNYCH

PRZYDATNOŚĆ METOD FARMAKOPEALNYCH

Opis badania

 • Przydatność metod farmakopealnych wykonywana jest zgodnie z wymaganiami Farmakopei Polskiej lub Europejskiej.
 • Badanie polega na potwierdzeniu skuteczności wybranej metody do badania czystości mikrobiologicznej konkretnego preparatu.
 • Wykonanie przydatności metody pozwala na określenie, czy badana substancja posiada lub nie działanie bójcze/statyczne względem użytych w badaniu drobnoustrojów, jak również pozwala dobrać odpowiednie metody neutralizacji takiego działania, jeśli zostanie ono wykryte.
 • Ewentualna modyfikacja metody badania, pozwoli na otrzymanie wiarygodnych wyników badania czystości mikrobiologicznej.
 • Istnieje możliwość wykonania przydatności metody również z użyciem szczepów środowiskowych, co pozwala potwierdzić skuteczność metody w przypadku np. drobnoustrojów niepożądanych

Zasady pobierania próbek

 • Za pobranie i dostarczenie prób do badań odpowiada osoba przeszkolona i upoważniona przez Zleceniodawcę
 • Próbki muszą być pobierane w sposób aseptyczny, zgodnie z wymogami farmakopealnymi lub innymi obowiązującymi.
 • CBMiA dysponuje sterylnymi pojemnikami i workami ze struną do pobierania prób o różnej objętości w zależności od potrzeb (możliwość odbioru po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym)

Ilość próbki niezbędna do wykonania badania

 • Do badania niezbędne jest dostarczenie 3 różnych serii danego produktu w ilości nie mniejszej niż 100 g lub 100 ml każda.

Zasady dostarczania próbek

 • Próbki do badań przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 14 lub inaczej po wcześniejszym uzgodnieniu.
 • Łącznie z próbką niezbędne jest dostarczenie Zlecenia na wykonanie badania (3)
 • Próbki należy dostarczyć w nienaruszonej formie do CBMiA w możliwie jak najkrótszym czasie i w odpowiedniej temperaturze, zgodnej w wymaganiami
  Zleceniodawcy (ulotka dołączona do opakowania produktu gotowego)

Wynik badania

 • Wyniki badań przestawiane są w postaci protokołu i raportu
 • Przewidywany czas badania jednego preparatu wynosi około 30 dni.
 • Wyniki mogą zostać odebrane osobiście lub przesłane za pomocą poczty mailowej.

Cennik

Badanie

Cena


Przydatność metod farmakopealnych

Od 5 000 zł + 23% VAT

 

Istnieje możliwość negocjacji cen w zależności od ilości próbek dostarczonych do badania.

mgr Katarzyna Bucała-Śladowska
dr Anna Białecka