PREPARATY FARMACEUTYCZNE

CZYSTOŚĆ MIKROBIOLOGICZNA PREPARATÓW FARMACEUTYCZNYCH

Opis badania

 • Badania czystości mikrobiologicznej wykonywane są zgodnie z wymaganiami Zleceniodawcy, według metodyki opisanej w Farmakopei Polskiej lub Europejskiej
 • Analizy obejmują oznaczanie ogólnej ilości bakterii i grzybów w 1 g badanej próbki, oraz w zależności od potrzeb kontrolę obecności lub braku drobnoustrojów chorobotwórczych i oportunistycznych takich jak: Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Candida albicans, Salmonella, Clostridium oraz bakterii Gram-ujemnych tolerujących żółć.

Zasady pobierania próbek

 • Za pobranie i dostarczenie prób do badań odpowiada osoba przeszkolona i upoważniona przez Zleceniodawcę
 • Próbki muszą być pobierane w sposób aseptyczny, zgodnie z wymogami farmakopealnymi lub innymi obowiązującymi.
 • CBMiA dysponuje sterylnymi pojemnikami i workami ze struną do pobierania prób o różnej objętości w zależności od potrzeb (możliwość odbioru po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym).

Ilość próbki niezbędna do wykonania badania

  • Do badania należy dostarczyć próbkę o masie nie mniejszej niż 40-45 g lub 40-45 ml.
  • W przypadku płynów lub substancji stałych w postaci aerozoli pobrać 10 opakowań.
  • W przypadku systemów transdermalnych pobrać 10 systemów.
  • Ilość produktu, która ma być badana może być zmniejszona ze względu na zawartość substancji czynnych: gdy ilość na jednostkę dawkowania (np. tabletkę, kapsułkę) jest mniejsza lub równa 1 mg lub gdy ilość na 1g lub 1 ml (dla preparatów niewystępujących w jednostkach dawkowania) jest mniejsza niż 1 mg – w tych przypadkach, ilość badana nie jest mniejsza niż ilość obecna w 10 jednostkach dawkowania lub w 10g lub w 10 ml produktu.
  • W przypadku produktów, gdzie ogólna liczba jednostek w serii jest mniejsza niż 200 (badania kliniczne) wielkość próbki może być zmniejszona do 2 jednostek, lub do 1 jeśli wielkość serii jest mniejsza niż 100.

   Zasady dostarczania próbek

   Próbki do badań przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 14 lub inaczej po wcześniejszym uzgodnieniu.

   • Do materiałów przeznaczonych do badania czystości mikrobiologicznej niezbędne jest dostarczenie Zlecenia na wykonanie badania
   • próbki należy dostarczyć w nienaruszonej formie do CBMiA w możliwie jak najkrótszym czasie i w odpowiedniej temperaturze, zgodnej w wymaganiami Zleceniodawcy (ulotka dołączona do opakowania produktu gotowego)

   Wynik badania

    • Czas oczekiwania na wynik – 5-7 dni.
    • Wyniki mogą zostać odebrane osobiście lub przesłane za pomocą poczty mailowej.

    Cennik

    Badanie

    Cena

    Badanie czystości mikrobiologicznej preparatów farmaceutycznych (badanie ilościowe i jakościowe)

    300 zł + 23% VAT

    Istnieje możliwość negocjacji cen w zależności od ilości próbek dostarczonych do badania.

    mgr Katarzyna Bucała-Śladowska
    dr Anna Białecka