Plwocina

O badaniu

Badanie mikrobiologiczne plwociny jest zalecane w diagnostyce zakażeń dolnych dróg oddechowych. Wiarygodność badania w bardzo dużym stopniu zależy od Pacjenta (prawidłowe oddanie materiału).

Dostarczając plwocinę można wykonać:

– badanie bakteriologiczne z określeniem lekowrażliwości (posiew)

– badanie mykologiczne z określeniem wrażliwości na leki przeciwgrzybicze (posiew)

– badania w kierunku Pneumocystis jiroveci  (PCR)

– badania w kierunku Mycoplasma pneumoniae (PCR)

– badania w kierunku  Chlamydophila pneumoniae (PCR)

– badania w kierunku  Bordetella pertussis i Bordetella parapertussis  /krztusiec/ (PCR).

Podstawowe badanie plwociny obejmuje badanie w kierunku bakterii i grzybów drożdżopodobnych 80zł

Przygotowanie do badania

Pacjent wykonując badanie plwociny powinien:

  • w pierwszej kolejności zapoznać się z instrukcją oddania plwociny zamieszczoną poniżej, 
  • badanie powinno być wykonane na początku infekcji, a w stanach przewlekłych w momencie zaostrzenia objawów klinicznych,
  • przed rozpoczęciem antybiotykoterapii,
  •  bez stosowania w dniu badania preparatów podawanych na błony śluzowe jamy ustnej/język,
  • badanie jest możliwe w każdym momencie wskazanym przez lekarza jeśli to tylko możliwe ze skierowaniem (powinno ono zawierać rozpoznanie kliniczne, wskazanie miejsca pobrania materiału, cel badania i informacje o antybiotykoterapii).

Przed wykrztuszeniem kilkukrotnie przepłukać jamę ustną przegotowaną wodą (wyjąć protezę zębową), plwocinę wykrztusić do jałowego pojemnika o szerokiej szyjce, wydanego przez pracownię lub zakupionego, pojemnik natychmiast zamknąć, nie dotykając jego brzegu i wewnętrznej powierzchni zakrętki, odpowiednio zabezpieczyć i bezzwłocznie dostarczyć do laboratorium, jeśli to niemożliwe, plwocinę można przechować w lodówce do 7 godzin.

Więcej o badaniu

Badanie przydatne w diagnostyce zakażeń dolnych dróg oddechowych.

Materiał pobierany jest przez pacjenta i dostarczany niezwłocznie do Centrum w jałowym pojemniku, jeśli to nie możliwe, plwocinę można przechowywać w lodówce do 7 godzin. 

Po dostarczeniu próbki, materiał jest weryfikowany czy jest to plwocina, czy nie (ślina).  W przypadku stwierdzenia, że dostarczony materiał to  ślina,  pacjent jest informowany o konieczności dostarczenia próbki do ponownego badania. Informacja ta jest przekazywana do 48h. 

Wynik badania

Czas oczekiwania na wynik (posiew) do 7 dni.

W przypadku badań techniką PCR do 7 dni.

Wynik posiewu zawiera ocenę ilościową, nazwę gatunkową i rodzajową wyhodowanych bakterii i/lub grzybów drożdżopodobnych oraz antybiogram i/lub antymykogram.

W przypadku badań techniką PCR wynik zawiera informację potwierdzającą lub wykluczającą obecność danego drobnoustroju.

Informacje dodatkowe

Możliwość osobistego odbioru wyniku, wysyłka pocztą, online lub przekierowania wyniku bezpośrednio do lekarza zlecającego badanie.