Monitoring środowiska wytwarzania

Do monitoringu środowiska wytwarzania zaliczamy:

Kontrolę czystości mikrobiologicznej powietrza – wykonywana metodą zderzeniową z użyciem aparatu MAS-100 firmy Merck, nr katalogowy: 109090.0001 lub metodą sedymentacyjną. Celem badania jest ocena czystości mikrobiologicznej przestrzeni pracy poprzez określenie obecności w niej ogólnej liczby drobnoustrojów. Wynik badania formułowany jest przez podanie liczby drobnoustrojów w przeliczeniu na 1 m3 aspirowanego powietrza w przypadku metody aspiracyjnej lub ogólnej liczby drobnoustrojów wyrosłych na powierzchni płytek Petriego o średnicy 90 mm, na podłożu Tryptic Soy Agar po łącznym czasie pomiaru 4h, w przypadku metody sedymentacyjnej.

Kontrola czystości mikrobiologicznej personelu
wykonywana jest metodą odciskową przy użyciu płytek RODAC o powierzchni 25 cm2.

 

 

Kontrolę czystości mikrobiologicznej powierzchni, którą można przeprowadzić następującymi metodami:

metodą odciskową (kontaktową) przy użyciu płytek typu RODAC o powierzchni 25 cm2. Na powierzchni tych płytek podłoże rozlane jest tak, aby pokrywało ono całą powierzchnię płytki równą płaszczyzną – z lekko wypukłym meniskiem nad krawędzią płytki. Podłoże na płytkach umożliwia wzrost bakterii i grzybów oraz zawiera substancje inaktywujące środki do dezynfekcji powierzchni. Badanie przeprowadzane jest w punktach wyznaczonych, obejmujących powierzchnie krytyczne urządzeń.

metodą wymazową polegająca na wykonaniu wymazu z trudno dostępnych powierzchni (np. ze studzienek ściekowych). Badanie przeprowadzane jest w celu określenia ogólnej liczbybakterii i grzybów oraz stwierdzenia obecności drobnoustrojów oportunistycznych na powierzchni badanej, niedostępnej do badania metodą odciskową.

Metoda ta pozwala wykluczyć lub potwierdzić na badanych powierzchniach obecność drobnoustrojów oportunistycznych i potencjalnie chorobotwórczych takich jak Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli oraz pałeczek z rodziny Enterobacteriaceae.