MATERIAŁY OPAKOWANIOWE

CZYSTOŚĆ MIKROBIOLOGICZNA MATERIAŁÓW OPAKOWANIOWYCH

Opis badania

 • Badania czystości mikrobiologicznej opakowań pozwalają na określenie znajdującego się na nich obciążenia mikrobiologicznego.

 • W zależności od użytej metody – ocena może obejmować wyłącznie badanie ilościowe (ogólna liczba drobnoustrojów tlenowych, grzybów drożdżopodobnych i pleśni), jak również badanie jakościowe (potwierdzenie lub wykluczenie obecności drobnoustrojów chorobotwórczych i oportunistycznych takich jak: Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli oraz bakterii Gram-ujemnych tolerujących żółć.

 • Badania czystości mikrobiologicznej materiałów opakowaniowych wykonywane są metodą wypłukiwania (badanie ilościowe i jakościowe) lub odciskową (badanie ilościowe).

 • Wynik badania formułowany jest w przeliczeniu na 1 opakowanie, lub w przypadku zastosowania metody odciskowej, na powierzchnię 100 cm2.

 

Zasady pobierania próbek

 • Za pobranie i dostarczenie prób do badań odpowiada osoba przeszkolona i upoważniona przez Zleceniodawcę
 • Próbki muszą być pobierane w sposób aseptyczny, zgodnie z wymogami farmakopealnymi lub innymi obowiązującymi.
 • CBMiA dysponuje sterylnymi pojemnikami i workami ze struną do pobierania prób o różnej objętości w zależności od potrzeb (możliwość
  odbioru po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym).

Ilość próbki niezbędna do wykonania badania

 • Opakowania należy pobrać w ilości n, nie mniejszej jednak niż 10 sztuk:

n = 1 + √N

       gdzie: N – ilość opakowań wchodzących w skład partii.
 • Opakowania umieścić w sterylnych workach ze struną.

Zasady dostarczania próbek

 • Próbki do badań przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 14 lub inaczej po wcześniejszym uzgodnieniu.
 • Do materiałów przeznaczonych do badania czystości mikrobiologicznej niezbędne jest dostarczenie Zlecenia na wykonanie badania
 • próbki należy dostarczyć w nienaruszonej formie do CBMiA w możliwie jak najkrótszym czasie

Wynik badania

 • Czas oczekiwania na wynik – 5-7 dni.
 • Wyniki mogą zostać odebrane osobiście lub przesłane za pomocą poczty mailowej.

 

Cennik

Badanie

Cena

Badanie czystości mikrobiologicznej opakowań metodą odciskową (badanie ilościowe)

150 zł + 23% VAT

Badanie czystości mikrobiologicznej opakowań metodą wypłukiwania (badanie ilościowe i jakościowe)

250 zł + 23% VAT

Istnieje możliwość negocjacji cen w zależności od ilości próbek dostarczonych do badania.

mgr Katarzyna Bucała-Śladowska
dr Anna Białecka