Materiały opakowaniowe


Badania czystości mikrobiologicznej materiałów opakowaniowych wykonywane są metodą zanurzeniową, wypłukiwania lub odciskową. Badanie ma na celu oznaczenie ogólnej liczby bakterii i grzybów przypadających na 1 opakowanie,lub w przypadku zastosowania metody odciskowej, na powierzchnię 100 cm2.