KWALIFIKACJA ŚRODKÓW DEZYNFEKUJĄCYCH

MIKROBIOLOGICZNA KWALIFIKACJA ŚRODKÓW DEZYNFEKUJĄCYCH

Opis badania

  • Zgodnie z zapisami nowego Aneksu 1 (data wejścia w życie 25 sierpnia 2023 roku), przemysł farmaceutyczny zobligowany został do przeprowadzenia kwalifikacji stosowanych środków dezynfekujących
  • Szeroka gama materiałów, z których wykonane sią powierzchnie oraz specyficzne drobnoustroje środowiskowe sprawiają, że środek dezynfekujący często nie wykazuje tego samego poziomu skuteczności, który został wykazany przez producenta na szczepach wzorcowych oraz powierzchni ze stali nierdzewnej lub szkła
  • Kwalifikacja wykonywana jest metodą powierzchniową (kuponową) wg USP <1072>

Zasady pobierania próbek

  • Za pobranie i dostarczenie prób do badań odpowiada osoba przeszkolona i upoważniona przez Zleceniodawcę

Ilość próbki niezbędna do wykonania badania

  • Do wykonania kwalifikacji metod do powierzchni niezbędne jest dostarczenie kuponów materiałów, z których wykonane są powierzchnie o wielkości min. 5×5 cm oraz roboczych roztworów środków dezynfekujących
  • Kwalifikacja może zostać wykonana z użyciem szczepów środowiskowych pochodzących z kolekcji Zleceniodawcy i/lub CBMiA

Zasady dostarczania próbek

  • Próbki do badań przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 14 lub inaczej po wcześniejszym uzgodnieniu.
  • Do materiałów przeznaczonych do badania czystości mikrobiologicznej niezbędne jest dostarczenie Zlecenia na wykonanie badania

Wynik badania

  • Czas oczekiwania na wynik – ok.30 dni.
  • Wyniki mogą zostać odebrane osobiście lub przesłane za pomocą poczty mailowej.

Cennik

Badanie

Cena

Mikrobiologiczna kwalifikacja środków dezynfekujących

Wycena badania dokonywana jest indywidualnie w zależności od ilości powierzchni, ilości użytych szczepów i środków dezynfekujących

Istnieje możliwość negocjacji cen w zależności od ilości próbek dostarczonych do badania.

mgr Katarzyna Bucała-Śladowska
dr Anna Białecka