KWALIFIKACJA METOD NIEFARMAKOPEALNYCH

KWALIFIKACJA METOD NIEFARMAKOPEALNYCH

Opis badania

  • Kwalifikacja metod niefarmakopealnych to kwalifikacja metod stosowanych do monitoringu przestrzeni pracy, czyli metody aspiracyjnej, metody sedymentacyjnej a także metody odciskowej i metody wymazowej
  • Kwalifikacje metod do badania powietrza wykonywana jest w celu wykazania, czy stosowane podłoża w trakcie wykonywania badania nie tracą swojej żyzności i pozwalają na właściwe odzyski drobnoustrojów
  • Kwalifikacja metod do badania powierzchni (metoda odciskowa i wymazowa) wykonywana jest w celu wykazania, czy zastosowana metoda pozwala na odzysk użytych drobnoustrojów w przyjętych kryteriach akceptacji, w przypadku próbkowania z konkretnego materiału, z jakiego wykonana jest powierzchnia (np. stal nierdzewna, polipropylen, żywica epoksydowa itp.)
  • Kwalifikacja może zostać wykonana z użyciem szczepów wzorcowych i/lub szczepów środowiskowych, pochodzących z kolekcji Zleceniodawcy i/lub CBMiA

Zasady pobierania próbek

  • Do wykonania kwalifikacji metod do powierzchni niezbędne jest dostarczenie kuponów materiałów, z których wykonane są powierzchnie o wielkości min. 5×5 cm

Zasady dostarczania próbek

  • Próbki do badań przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 14 lub inaczej po wcześniejszym uzgodnieniu.

Wynik badania

  • Czas oczekiwania na wynik – około 30 dni.
  • Wyniki mogą zostać odebrane osobiście lub przesłane za pomocą poczty mailowej.

Cennik

Badanie

Cena

Kwalifikacja metod niefarmakopealnych

Wycena badania dokonywana jest indywidualnie w zależności od ilości powierzchni i ilości użytych szczepów wzorcowych/środowiskowych

Istnieje możliwość negocjacji cen w zależności od ilości próbek dostarczonych do badania.

mgr Katarzyna Bucała-Śladowska
dr Anna Białecka