Krążki diagnostyczne O

JAŁOWE KRĄŻKI BIBUŁOWE O

Jałowe krążki bibułowe o średnicy 9 mm do określania w moczu i innych płynach ustrojowych obecności czynnika hamującego wzrost bakterii Gram – dodatnich i/lub Gram – ujemnych.

Sposób postępowania

 •  do badania należy zastosować wystandaryzowane zgodnie z zaleceniami NCCLS podłoże Mueller – Hinton II Agar
 • oprowadzić płytki do temperatury pokojowej
 • przygotować zawiesiny o gęstość 0,5 McFarlanda:
          jako przedstawiciel bakterii Gram – dodatnich Staphylococcus aureus ATCC 25923
          jako przedstawiciel bakterii Gram – ujemnych Escherichia coli ATCC 25922
 • zawiesiny szczepów posiać na przygotowane podłoża i nałożyć krążki bibułowe nasycone badaną próbką moczu (mocz wcześniej ogrzać w temperaturze 60° C przez 1 godzinę w celu zabicia bakterii)
 • płytki z nałożonymi krążkami należy preinkubować przez 15 minut w temperaturze pokojowej
 • hodowlę inkubować 18-24 godzin, w temperaturze 35° C, w warunkach tlenowych

Interpretacja wyników

 • za wynik dodatni, świadczący o obecności w moczu czynnika hamującego wzrost bakterii, przyjmuje się każdą strefę zahamowania wzrostu szczepów wzorcowych wokół krążka.

  Określenie obecności czynnika hamującego jest bardzo przydatne dla prawidłowej interpretacji wyników badania ilościowego moczu, a szczególnie istotne, gdy wynik jest ujemny lub wątpliwy. Przykładowo, jeżeli próba rozcieńczeniowa moczu jest ujemna tzn. poniżej 103 komórek bakterii/ml, a obecny jest czyn­nik hamujący wzrost bakterii Gram – dodatnich i/lub Gram – ujemnych w moczu, to badanie takie należy powtórzyć, ponieważ w przypadku ustąpienia czynnika może nastąpić szybki, niczym nie hamowany wzrost bakterii. Test ten jest także przydatny w badaniach kontrolnych po leczeniu, ponieważ pozwala wykazać obecność i czas utrzymywania się chemioterapeutyku/antybiotyku w drogach moczowych.

Produkt przeznaczony do diagnostyki „in vitro”.
Opakowanie zawiera 50 krążków.

Przechowywać w szczelnie zamkniętych fiolkach o temperaturze 18-25oC do upłynięcia daty ważności podanej na opakowaniu.

Dokumenty do pobrania

Świadectwa Kontroli Jakości