Krążki diagnostyczne F

KRĄŻKI DIAGNOSTYCZNE F, nr kat. CBMF-4

Krążki bibułowe o średnicy 9 mm nasycone furazolidonem (a’ 50 µg furazolidonu w krążku), do różnicowania bakterii z rodzaju Staphylococcus od bakterii z rodzaju Micrococcus.

Sposób postępowania

  • do identyfikacji należy zastosować wystandaryzowane zgodnie z zaleceniami NCCLS podłoże Mueller – Hinton II Agar
  • doprowadzić płytki do temperatury pokojowej
  • czystą hodowlę (pojedynczą kolonię) badanego szczepu zidentyfikowanego jako ziarniak Gram-dodatni, katalazo-dodatni, o gęstości około 0,5 McFarlanda wymazać na płytkę
  • identyfikację za pomocą krążków z furazolidonem należy wykonać kładąc centralnie krążek na płytkę z posianym, badanym szczepem
  • można wykonać identyfikację kilku szczepów równocześnie, posiewając badane szczepy promieniście i nakładając krążek centralnie na płytkę
  • płytki z nałożonymi krążkami należy preinkubować przez 15 minut w temperaturze pokojowej
  • hodowlę inkubować 18-24 godzin w temperaturze 35° C w atmosferze tlenowej

Interpretacja wyników

  • szczepy należące do rodzaju Staphylococcus są wrażliwe wobec furazolidonu, natomiast szczepy należące do rodzaju Micrococcus są oporne Równocześnie z identyfikacją szczepów badanych należy prowadzić kontrolę wobec szczepów wzor­cowych:
Dla szczepów wzorcowychstrefa zahamowania wzrostu (w mm)
Staphylococcus aureusATCC 2592326-29
Micrococcus luteusATCC 93419

Produkt przeznaczony do diagnostyki „in vitro”.
Opakowanie zawiera 50 krążków.

Przechowywać w szczelnie zamkniętych fiolkach o temperaturze 2-10C do upłynięcia daty ważności podanej na opakowaniu.

Dokumenty do pobrania

Świadectwa Kontroli Jakości