Krążki diagnostyczne EF

KRĄŻKI DIAGNOSTYCZNE EF, nr kat. CBMEF-3

Krążki bibułowe o średnicy 9 mm nasycone chlorkiem sodu i chlorkiem 2,3,5 trójfenylotetrazoliny, do różnicowania szczepów Enterococcus faecalis i Enterococcus faecium.

Sposób postępowania

 • do identyfikacji należy zastosować wystandaryzowane zgodnie z zaleceniami NCCLS podłoże Mueller – Hinton II Agar
 • doprowadzić płytki do temperatury pokojowej
 • hodowlę czystego szczepu paciorkowca lub pojedynczą kolonię, pochodzącą bezpośrednio z izolacji wysianego wcześniej materiału diagnostycznego, posiać ezą wąskim zygzakiem lub paskiem o szerokości nie większej niż 0,5 cm na w/w podłoże
 • na środek linii posiewu nałożyć krążek diagnostyczny EF
 • na jednej szalce Petriego o średnicy 9 cm można identyfikować do 6 szczepów wysianych promieniście
 • płytki z nałożonymi krążkami należy preinkubować przez 15 minut w temperaturze pokojowej
 • hodowlę inkubować 18-24 godzin, w temperaturze 35° C, w atmosferze tlenowej

Interpretacja wyników

 • Enterococcus faecalis- badany szczep wykazuje wzrost na całej lini posiewu oraz charakterystyczne zabarwienie od koloru różowego do ciemno bordowego zarówno na linii posiewu jak i pod krążkiem. Natężenie barwy może być nierównomierne.
 • Enterococcus faecium- badany szczep wykazuje równomierny wzrost na całej linii posiewu przy równoczesnym braku zabarwienia
 • szczepy paciorkowców wykazujące każdej wielkości strefę zahamowania wzrostu wokół krążka, niezależnie od zabarwienia nie należą do rodzaju Enterococcus.
 • równocześnie z identyfikacją szczepów badanych powinna być przeprowadzona kontrola wobec szcze­pów wzorcowych w celu potwierdzenia i porównania deklarowanego wzrostu i nasilenia zabarwienia.
Enterococcus faecalisATCC 29212wzrost na całej lini posiewu oraz charakterystyczne zabarwienie od koloru różowego do ciemno bordowego zarówno na linii posiewu jak i pod krążkiem
Enterococcus faeciumATCC 27270równomierny wzrost na całej linii posiewu przy równoczesnym braku zabarwienia
Streptococcus bovisATCC 49475zahamowanie wzrostu na lini posiewu wokół krążka

Produkt przeznaczony do diagnostyki „in vitro”.
Opakowanie zawiera 30 krążków.

Przechowywać w szczelnie zamkniętych fiolkach o temperaturze 2-10C do upłynięcia daty ważności podanej na opakowaniu.

Dokumenty do pobrania

Świadectwa Kontroli Jakości