Krążki diagnostyczne BVX

KRĄŻKI DIAGNOSTYCZNE BVX, nr kat. CBMBVX-9

Krążki bibułowe o średnicy 9 mm wysycone bacytracyną B (a’ 5j bacytracyny w krążku), czynnikiem V, czynnikiem X do wykrywania i izolacji pałeczek z rodzaju Haemophilus.

Sposób postępowania

  • w celu wykrycia pałeczek z rodzaju Haemophilus należy zastosować wystandaryzowane zgodnie z zaleceniami NCCLS podłoże Mueller – Hinton II Agar
  • doprowadzić płytki do temperatury pokojowej
  • materiał diagnostyczny np. z dróg oddechowych natychmiast po pobraniu posiać na w/w podłoże
  • posiew oraz nałożenie krążków BVX wykonać zgodnie z zamieszczonym schematem
  • posiany materiał inkubować w temperaturze 35° C, przez 18-24 godzin, w atmosferze 5-7% C02
  • po określonym czasie inkubacji zwrócić uwagę na kolonie wyrosłe wokół krążka BVX
  • obecność drobnych, przejrzystych kolonii wyrosłych wokół krążka BVX, potwierdzonych w mikroskopie (barwienie metodą Grama) jako drobne Gram – ujemne
  • pałeczki wskazuje na obecność pałeczek z rodzaju Haemophilus w badanym materiale
  • konieczna dalsza identyfikacja do gatunku z zastosowaniem krążków BV i BX

 

Schemat posiewu materiału i sposób nałożenia krążka BVX

Produkt przeznaczony do diagnostyki „in vitro”.
Opakowanie zawiera 50 krążków.

Przechowywać w szczelnie zamkniętych fiolkach o temperaturze 2-10C do upłynięcia daty ważności podanej na opakowaniu.

Dokumenty do pobrania

Świadectwa Kontroli Jakości