Krążki diagnostyczne BC

KRĄŻKI DIAGNOSTYCZNE BC, nr kat. CBMBC-6

Krążki bibułowe o średnicy 9 mm wysycone glukozą i błękitem bromotymolowym do różnicowania bakterii z rodzaju Moraxella od bakterii z rodzaju Neisseria.

Sposób postępowania

 • do identyfikacji należy zastosować wystandaryzowane zgodnie z zaleceniami NCCLS podłoże Mueller – Hinton II Agar
 • doprowadzić płytki do temperatury pokojowej
 • hodowlę badanego szczepu zidentyfikowanego wstępnie jako dwoinka Gram-ujemna; lub pojedynczą kolonię pochodzącą bezpośrednio z izolacji wysianego wcześniej materiatu diagnostycznego posiać ezą, wąskim paskiem o szerokości nie większej niż 0,5 cm na w/w podłoże
 • hodowlę badanego szczepu lub pojedynczą kolonię pochodzącą z izolacji wysianego wcześniej materiału diagnostycznego posiać też, wąskim paskiem o szerokości nie większej niż 0,5 cm na w/w podłoże
 • na środek linii posiewu, jałowymi szczypcami nałożyć krążek diagnostyczny BC
 • płytki z nałożonymi krążkami należy preinkubować przez 15 minut w temperaturze pokojowej
 • na jednej szalce Petriego o średnicy 9 cm można identyfikować do 6 szczepów wysianych promieniście
 • hodowlę inkubować 18-24 godzin, w temperaturze 35° C, w atmosferze tlenowej

Interpretacja wyników

 • po zakończeniu inkubacji badanych szczepów należy zwrócić uwagę na zabarwienie samego krążka strefy wokół krążka i hodowli
 • przy zabarwieniu niebiesko – zielonym badany szczep należy zidentyfikować jako Moraxella catarrhalis
 • w przypadku wystąpienia zmiany zabarwienia z zielonej na oliwkową lub żółtą, szczep badany należy zidentyfikować jako Neisseria sp.
 • Równocześnie z identyfikacją szczepów badanych należy prowadzić kontrolę wobec szczepów wzorcowych:
Dla szczepów wzorcowychzabarwienie
Moraxella catarrhalisATCC 25238niebiesko-zielone
Neisseria lactamicaATCC 23970żółte

Produkt przeznaczony do diagnostyki „in vitro”.
Opakowanie zawiera 50 krążków.

Przechowywać w szczelnie zamkniętych fiolkach o temperaturze 2-10C do upłynięcia daty ważności podanej na opakowaniu.

Dokumenty do pobrania

Świadectwa Kontroli Jakości