KOSMETYKI

CZYSTOŚĆ MIKROBIOLOGICZNA KOSMETYKÓW

Opis badania

 • Badania czystości mikrobiologicznej kosmetyków wykonywane są zgodnie z metodyką badawczą opisaną w normach ISO
 • Polegają na wykonaniu badań ilościowych (ogólna liczba mezofilnych bakterii tlenowych, drożdży i pleśni) oraz badań jakościowych (Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Candida albicans)
 • Na wniosek Zleceniodawcy możliwe jest wykonanie walidacji metody badania czystości mikrobiologicznej

Zasady pobierania próbek

 • Za pobranie i dostarczenie prób do badań odpowiada osoba przeszkolona i upoważniona przez Zleceniodawcę
 • Próbki muszą być pobierane w sposób aseptyczny
 • CBMiA dysponuje sterylnymi pojemnikami i workami ze struną do pobierania prób o różnej objętości w zależności od potrzeb (możliwość odbioru po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym).

Ilość próbki niezbędna do wykonania badania

 • Do badania należy dostarczyć próbkę o masie nie mniejszej niż 10 g lub 10 ml. 

Zasady dostarczania próbek

 • Próbki do badań przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 14 lub inaczej po wcześniejszym uzgodnieniu.
 • Do materiałów przeznaczonych do badania czystości mikrobiologicznej niezbędne jest dostarczenie Zlecenia na wykonanie badania zawierającego opis próbki oraz kryteria akceptacji
 • Próbki należy dostarczyć w nienaruszonej formie do CBMiA w możliwie jak najkrótszym czasie i w odpowiedniej temperaturze, zgodnej w wymaganiami Zleceniodawcy

Wynik badania

 • Czas oczekiwania na wynik – 5-10 dni.
 • Wyniki mogą zostać odebrane osobiście lub przesłane za pomocą poczty mailowej.

Cennik

Badanie

Cena

Badanie czystości mikrobiologicznej kosmetyków

150 zł + 23% VAT

Badanie czystości kosmetyków z walidacją metody

315 zł + 23% VAT

Istnieje możliwość negocjacji cen w zależności od ilości próbek dostarczonych do badania.

mgr Katarzyna Bucała-Śladowska
dr Anna Białecka
mail: farmacja@cbm.com.pl