Kosmetyki


Badania czystości mikrobiologicznej kosmetyków wykonywane są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23.12.2002 Dz. U. Nr 9, Poz. 107 i Dz. U. z 2001r Nr 42 poz 473. Badanie obejmuje oznaczenie ogólnej liczby drobnoustrojów tlenowych mezofilnych w 1 g badanej próbki oraz wykluczenie w 0,1 g próbki następujących drobnoustrojów: Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa oraz Candida albicans.