Zmiany skórne

O badaniu

Badanie (posiew) materiału pobranego ze zmian skórnych może obejmować w zależności od rodzaju i lokalizacji zmian badanie w kierunku bakterii tlenowych i/lub bakterii beztlenowych i/lub grzybów.

 

Badanie wymazu ze zmian skórnych może obejmować badanie w kierunku bakterii tlenowych 60zł
Badanie owrzodzenia może obejmować badanie w kierunku bakterii beztlenowych 100zł
Badanie owrzodzenia może obejmować badanie w kierunku grzybów drożdżopodobnych 60zł
Badanie owrzodzenia może obejmować badanie w kierunku dermatofitów 90zł
Badanie owrzodzenia może obejmować badanie w kierunku Malassezia 90zł

Przygotowanie do badania

Pacjent do badania powinien zgłosić się:

  • na początku infekcji, a w stanach przewlekłych w momencie zaostrzenia objawów klinicznych (świeże, ropne zmiany),
  • przed rozpoczęciem antybiotykoterapii lub w przerwie antybiotykoterapii ustalonej z lekarzem prowadzącym,
  • w przypadku stosowania preparatów zewnętrznych na skórę wskazana jest kilkudniowa przerwa przed pobraniem materiału
  • badanie jest możliwe w każdym momencie wskazanym przez lekarza, jeśli to tylko możliwe ze skierowaniem (powinno ono zawierać rozpoznanie kliniczne, wskazanie miejsca pobrania materiału, cel badania i informacje o antybiotykoterapii)
  • w przypadku pobierania materiału poza CBMiA należy pobrać wymaz na podłoże transportowe (odnośnik do zdjęcia podłoża) (wydawane w CBMiA nieodpłatnie)  i  dostarczyć do 24 godzin (max. 48 godzin)

Więcej o badaniu

Skóra stanowi specyficzną barierę zabezpieczającą przed kontaktem ze środowiskiem zewnętrznym człowieka. Ważną rolę ochronną przed infekcją odgrywają drobnoustroje zasiedlające poszczególne regiony ciała (powierzchnia skóry i błon śluzowych). Wśród nich obecne są drobnoustroje występujące od urodzenia i stanowiące charakterystyczną dla każdego tzw. florę stałą (bakterie tlenowe, gronkowce koagulazo-ujemne, maczugowce, bakterie beztlenowe z rodzaju Cutibacterium (Propionibacterium) oraz grzyby z rodzaju Malassezia (Pityrosporum). Obok flory stałej u każdego człowieka występuje również flora przejściowa, która może pojawiać się okresowo, może zostać przeniesiona przypadkowo przez człowieka z np. okolic odbytu, nosa, gardła lub środowiska zewnętrznego.

Choroby skóry mogą być wywołane przez drobnoustroje (bakterie, wirusy grzyby, pasożyty) przez szereg czynników zewnętrznych (uszkodzenia mechaniczne, termiczne, chemiczne). Mogą być także związane z występowaniem chorób podstawowych takich jak: choroby autoimmunologiczne, choroby związane z zaburzeniami układu krążenia,  innymi chorobami wewnętrznymi (cukrzyca, zaburzenia czynności tarczycy, niedobór witamin) czy nowotworami. Zmiany skórne mogą być również uwarunkowane genetycznie.

Warunkiem rozwoju bakteryjnego zakażenia skóry jest najczęściej wzrost liczby patogennych bakterii lub przerwanie ciągłości tkanek. Wśród drobnoustrojów wywołujących zakażenia skóry szczególne zaznaczenie mają paciorkowce beta-hemolizujące (liszajec, róża, płonica, rumień guzowaty, plamica, rumień wielopostaciowy) i gronkowce (czyrak, zapalenie mieszka włosowego, ropnie, zastrzał). W przypadku głębokich ropni czynnikiem etiologicznym mogą być także bakterie beztlenowe. 

Choroby wirusowe skóry  to głównie brodawki (HPV) (odnośnik do HPV 6 i11), kłykciny kończyste, mięczak zakaźny , opryszczka (HSV-1, HSV-2) (odniesienie do HSV), półpasiec (VZV obecnie HHV-3). 

Zakażenia grzybicze skóry wywołane są głównie przez grzyby z rodzaju Trichophyton, Epidermophyton, Microsporum oraz drożdżaki z rodzaju Candida a także grzyby z rodzaju Malassezia.

Pasożytnicze schorzenia skóry wywołane są głównie przez: wszy, pchły, roztocza (Demodex spp) (odnośnik do demodex), kleszcze. 

Wynik badania

Czas oczekiwania na wynik do 5 dni. Wynik zawiera nazwę gatunkową i rodzajową wyhodowanych bakterii i/lub grzybów drożdżopodobnych oraz antybiogram i/lub antymykogram

Informacje dodatkowe

Możliwość osobistego odbioru wyniku, wysyłka pocztą, online lub przekierowania wyniku bezpośrednio do lekarza zlecającego badanie.