Trądzik

O badaniu

Badanie (posiew) zmian trądzikowych (acne) obejmuje pobranie materiału ze zmiany trądzikowej ( świeżej, ropnej), posiew w kierunku bakterii tlenowych i beztlenowych Cutibacterium (Propionibacterium) z określeniem lekowrażliwości.  

Podstawowe badanie wymazu ze zmian trądzikowych obejmuje badanie w kierunku bakterii tlenowych i beztlenowych 120zł

Przygotowanie do badania

Pacjent do badania powinien zgłosić się:

  • na początku infekcji, a w stanach przewlekłych w momencie zaostrzenia objawów klinicznych (świeże, ropne zmiany),
  • przed rozpoczęciem antybiotykoterapii lub w przerwie antybiotykoterapii ustalonej z lekarzem prowadzącym,
  • w przypadku stosowania preparatów zewnętrznych na skórę wskazana jest kilkudniowa przerwa przed pobraniem materiału
  • badanie jest możliwe w każdym momencie wskazanym przez lekarza, jeśli to tylko możliwe ze skierowaniem (powinno ono zawierać rozpoznanie kliniczne, wskazanie miejsca pobrania materiału, cel badania i informacje o antybiotykoterapii)
  • w przypadku pobierania materiału poza CBMiA należy pobrać wymaz na podłoże transportowe (odnośnik do zdjęcia podłoża) (wydawane w CBMiA nieodpłatnie)  i  dostarczyć do 24 godzin (max. 48 godzin)

Więcej o badaniu

Badanie (posiew) zmian trądzikowych jest procedurą stanowiącą integralną część leczenia trądziku, ze względu na złożoną etiologię tej choroby.

Trądzik pospolity (Acne vulgaris) jest powszechnym schorzeniem skóry wieku młodzieńczego. Schorzenie to dotyczy zmian przywłosowych mieszków łojowych lub mieszków i związanych z nimi gruczołów łojowych wraz z wyścielonym keratynocytami przewodem wydzielniczym. Zasięg zmian ograniczony jest do skóry głowy, twarzy i tułowia, klatki piersiowej oraz okolicy międzyłopatkowej.

Trądzik, pomimo postępów w diagnostyce oraz leczeniu nadal stanowi otwarty problem zarówno dla pacjenta, lekarza jak i dla wielu badaczy zajmujących się tym zagadnieniem. Powszechność tego schorzenia oceniana jest różnie przez autorów. Najczęściej przyjmuje się, że u 85% populacji ludzkiej w wieku dojrzewania występują mniej lub bardziej nasilone zmiany.  Zaostrzenie zmian trądzikowych występuje głównie między 14 a 19 rokiem życia i dotyczy  10% populacji. W tej grupie częściej notowane są niepowodzenia w leczeniu pomimo stosowania zalecanych schematów terapeutycznych. 

Patomechanizm zmian trądzikowych jest złożony. Potwierdza to szereg publikacji, w których wymienia się czynniki hormonalne, genetyczne, immunologiczne i bakteryjne. Analizując i systematyzując doniesienia naukowe dotyczące patogenezy zmian trądzikowych wymienić należy trzy podstawowe czynniki:

  • wzmożona aktywność androgenów wpływająca bezpośrednio na pracę gruczołów łojowych manifestująca się wzmożonym wydzielaniem  łoju
  • nadmierne rogowacenie (keratynizacja) komórek gruczołów łojowych
  • intensywny rozwój populacji bakterii z rodzaju Cutibacterium (Propionibacterium) głównie Cutibacterium acnes.

Wynik badania

Czas oczekiwania na wynik do 10 dni . Wynik zawiera nazwę gatunkową i rodzajową wyhodowanych bakterii  oraz antybiogram.

Informacje dodatkowe

Możliwość osobistego odbioru wyniku, wysyłka pocztą, online lub przekierowania wyniku bezpośrednio do lekarza zlecającego badanie.