Owrzodzenia

O badaniu

Owrzodzenia powodują zapalenie pęcherzykowe i złuszczające skóry (syndrom Ritter).

Podstawowe badanie owrzodzenia obejmuje badanie w kierunku bakterii tlenowych 60zł
Podstawowe badanie owrzodzenia obejmuje badanie w kierunku bakterii beztlenowych 100zł
Podstawowe badanie owrzodzenia obejmuje badanie w kierunku grzybów drożdżopodobnych 60zł

Przygotowanie do badania

Zalecenia dla pacjenta:

– ze skierowaniem (winno ono zawierać rozpoznanie kliniczne oraz wskazanie miejsca pobrania materiału, a także cel badania)
– bez stosowania antybiotyków i leków przeciwgrzybiczych
– bez stosowania środków odkażających
– bez stosowania maści
– należy zgłosić się ze świeżą zmianą, jeśli jest sącząca założyć wyłącznie jałowy opatrunek
– w przypadku pobierania materiału poza CBMiA należy pobrać na podłoże
transportowe w kierunku bakterii tlenowych i/lub beztlenowych (wydawane w
CBMiA nieodpłatnie) i dostarczyć do 24 godzin

Więcej o badaniu

Skóra stanowi specyficzną barierę zabezpieczającą przed kontaktem ze środowiskiem zewnętrznym człowieka. Ważną rolę ochronną przed infekcją odgrywają drobnoustroje zasiedlające poszczególne regiony ciała (powierzchnia skóry i błon śluzowych). Wśród nich obecne są drobnoustroje występujące od urodzenia i stanowiące charakterystyczną dla każdego tzw. florę stałą (bakterie tlenowe, gronkowce koagulazo-ujemne, maczugowce, bakterie beztlenowe z rodzaju Propionibacterium oraz grzyby z rodzaju Pityrosporum). Występuje również flora przejściowa, która może pojawiać się okresowo, przeniesiona przypadkowa przez człowieka z np. okolic odbytu, nosa, gardła lub z zewnątrz ze środowiska. Są to gronkowce koagulazo-dodatnie, pałeczki Gram-ujemne z rodzaju Enterobacteriaceae i grzyby drożdżopodobne.

Podstawowym zadaniem flory stałej jest udział w procesie tzw. samojałowienia skóry. Zjawisko to polega na rozkładzie przez drobnoustroje łoju (trójglicerydów) do wolnych kwasów tłuszczowych, zarówno nasyconych jak i nienasyconych, które wpływają na kwasowość skóry (pH 5,5), działają bójczo na bakterie i nekrotycznie na naskórek. Tym samym nie dopuszczają do nadmiernego rozwoju bakterii na skórze, zarówno tych pochodzących z flory stałej a w szczególności przejściowej. Do zakażenia może dojść na skutek uszkodzenia skóry (nakłucie, zatarcie, zadrapanie, pogryzienie czy przecięcie itp.). Ważne jest w jakich okolicznościach i w jakim miejscu doszło do zakażenia oraz wygląd miejsca zakażonego

Wynik badania

Na wynik badania czeka się do 21 dni.

Informacje dodatkowe