BADANIE JAŁOWOŚCI I ŻYZNOŚCI POŻYWEK

BADANIA JAŁOWOŚCI I ŻYZNOŚCI POŻYWEK

Opis badania

  • Zgodnie z wymaganiami farmakopealnymi każda seria gotowego podłoża i każda seria podłoża przygotowanego z odwodnionego podłoża lub z podanych składników, musi podlegać badaniu jałowości i żyzności
  • Badanie może zostać wykonane z użyciem szczepów wzorcowych i/lub szczepów środowiskowych, pochodzących z kolekcji Zleceniodawcy i/lub CBMiA

Zasady pobierania próbek

  • Za pobranie i dostarczenie prób do badań odpowiada osoba przeszkolona i upoważniona przez Zleceniodawcę

Ilość próbki niezbędna do wykonania badania

  • Do wykonania badania niezbędne jest dostarczenie płytek z serii, która ma być objęta badaniem jałowości i żyzności
  • Ilość płytek uzależniona jest od rodzaju pożywki i ilości użytych szczepów wzorcowych/środowiskowych

 

Zasady dostarczania próbek

  • Próbki do badań przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 14 lub inaczej po wcześniejszym uzgodnieniu.
  • Do materiałów przeznaczonych do badania niezbędne jest dostarczenie Zlecenia na wykonanie badania

Wynik badania

  • Czas oczekiwania na wynik – 5-7 dni.
  • Wyniki mogą zostać odebrane osobiście lub przesłane za pomocą poczty mailowej.

Cennik

Badanie

Cena

Badanie jałowości i żyzności pożywki

Od 300 zł + 23% VAT

Istnieje możliwość negocjacji cen w zależności od ilości próbek dostarczonych do badania.

mgr Katarzyna Bucała-Śladowska
dr Anna Białecka