BADANIA ILOŚCIOWE PROBIOTYKÓW

BADANIA ILOŚCIOWE PREPARATÓW PROBIOTYCZNYCH

Opis badania

 • Badanie polega na określeniu ilości drobnoustrojów probiotycznych w preparacie gotowym lub w surowcu
 • W zależności od rodzaju drobnoustrojów stosowane są odpowiednie rozcieńczalniki, podłoża hodowlane oraz czasy i warunki inkubacji (tlenowe, mikroaerofilne, beztlenowe)

Zasady pobierania próbek

 • Za pobranie i dostarczenie prób do badań odpowiada osoba przeszkolona i upoważniona przez Zleceniodawcę
 • Próbki muszą być pobierane w sposób aseptyczny
 • CBMiA dysponuje sterylnymi pojemnikami i workami ze struną do pobierania prób o różnej objętości w zależności od potrzeb (możliwość odbioru po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym).

Ilość próbki niezbędna do wykonania badania

 • Rutynowo badanie wykonywane jest w 3 niezależnych powtórzeniach, w związku z tym masa próbek powinna wynosić około 40g w przypadku surowca (wynik przeliczany na 1g), oraz 40 sztuk tabletek/kapsułek w przypadku produktu gotowego (wynik przeliczany na 1 sztukę tabletki/kapsułki)

Zasady dostarczania próbek

 • Próbki do badań przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 14 lub inaczej po wcześniejszym uzgodnieniu.
 • Do materiałów przeznaczonych do badania niezbędne jest dostarczenie Zlecenia na wykonanie badania zawierającego opis badanego preparatu oraz rodzaj drobnoustrojów
 • próbki należy dostarczyć w nienaruszonej formie do CBMiA w możliwie jak najkrótszym czasie i w odpowiedniej temperaturze, zgodnej w wymaganiami Zleceniodawcy (karta charakterystyki/specyfikacja/ulotka producenta)

Wynik badania

 • Czas oczekiwania na wynik – 5-10 dni.
 • Wyniki mogą zostać odebrane osobiście lub przesłane za pomocą poczty mailowej.

Cennik

Badanie

Cena


Badanie ilościowe preparatów probiotycznych


od 400 zł + 23% VAT

 

Istnieje możliwość negocjacji cen w zależności od ilości próbek dostarczonych do badania.

mgr Katarzyna Bucała-Śladowska
dr Anna Białecka